Ouderportaal

Onderwijs op maat

Onderwijs op maat

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs.

Zorgplicht

Scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dit houdt in dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedures meer te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn verleden tijd. De samenwerkende scholen organiseren en betalen samen de extra ondersteuning die kinderen nodig hebben. Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien via deze link.