Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Op de peuteropvang kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Samen met leeftijdsgenootjes leren de kinderen samen spelen en delen. De pedagogisch medewerkers zorgen dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen en stimuleren hen in hun ontwikkeling. De kinderen leren rekening houden met elkaar en zelf conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang werken samen met de leerkrachten van de instroomgroep. Zij stemmen samen af met welke thema’s ze werken. Op deze manier creëren zij een doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de basisschool.

Peuters bezoeken onze peuteropvang op ozne schooltijden (8.30 uur tot 14.00 ‘Doelgroeppeuters’ met een VVE-indicatie van het centrum voor jeugd en gezin komen drie keer per week.

Meer informatie over de kosten voor de peuteropvang vindt u op de website van UN1EK.

VVE


Doelgroeppeuters

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE-incidatie af. Het gaat om:

  • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuteropvang op drie vaste dagdelen per week. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die Stichting Aanzet organiseert. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Inschrijven en plaatsing

Als er plaats beschikbaar is, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Enkele weken voor de ingangsdatum van de plaatsing nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje. Ook kunt u afspraken maken over het wennen van uw kind.

Voor al uw vragen over de wachtlijst, plaatsing en de kosten van de peuteropvang kunt u terecht op de website van UN1EK en bij de afdeling klantenservice op het UN1EK servicebureau. De afdeling klantenservice is iedere werkdag telefonisch bereikbaar via 010 – 435 56 11 of per e-mail via plaatsing@un1ek.nl

Contact en openingstijden peuterspeelzaal

Peutersopvang VanKampen
Paterstraat 1
3131 CS, Vlaardingen
telefoonnummer 06 – 5235 8990

Openingstijden 
Alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur. De VanKampen wijkt hiermee af van de binnen Vlaardingen gangbare ‘koppeldagen’.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?