Ouderportaal

Integrale zorg

Integrale zorg

Zorg voor kinderen

Binnen het kindcentrum is een integrale zorglijn; de zorg is, door het hele IKC verspreid, op één manier vormgegeven. Op deze manier garanderen we dat de zorg die een kind nodig heeft ook wordt gerealiseerd.


Wat voor zorg leveren we?

De zorg die we bieden richt zich op kinderen die uitvallen op leergebied of sociaal-emotioneel gebied. De situaties waarbij we zorg aanbieden is bijvoorbeeld wanneer kinderen moeite hebben met lezen of rekenen, dyslexie, een gedragsstoornis, moeilijke thuissituatie, sociaal emotionele problematiek of faalangst hebben, enzovoorts.

Wij proberen in de eerste plaats de zorg vorm te geven in de groep onder begeleiding van onze zorgcoördinator. Als dit niet lukt, zoeken we buiten de groep naar de juiste hulp.


(Hoog)begaafdheid

Op de basisschool zien we dat er, naast kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied, ook kinderen zijn die op deze gebieden juist meer uitdaging nodig hebben.

We spreken hier over begaafde of hoogbegaafde kinderen. Dit valt niet altijd samen met een hoog IQ; een kind kan ook begaafd zijn in één vak. Voor deze kinderen hebben we uitdaging in de groepen en een plusklas met een specialist in hoogbegaafdheid. Zij leert de kinderen ‘leren’ en kan door middel van uitdagende spel- en werkvormen de kinderen op een ander niveau met elkaar laten samenwerken dan in de klas mogelijk is.


Interne begeleider

De coördinatie van de zorg is in handen van de interne begeleider. Haar taken bestaan uit:
  • Ondersteuning van de pedagogisch medewerkers/leraren bij het vormgeven van opvang en onderwijs.
  • Onderhouden van contacten met externe instanties die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden;
  • Doorverwijzen naar deze externe instanties.
  • Naast de interne begeleider bestaat het zorgteam ook nog uit een orthopedagoog en een kindercoach.


Externe deskundigen

Bij ons IKC is een aantal deskundigen aangesloten die de medewerkers, kinderen en interne begeleider waar nodig ondersteunen.


Jeugd Professional op school

Eén vast moment in de week is er een Jeugdprofessional (JOS) van Mevis op school die het schoolmaatschappelijk werk voor het IKC verzorgt. Bij vragen over het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van kinderen – zowel op school als thuis – kunt u een beroep doen op de gezinsspecialist. De JOS gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie aan derden. Samen met u en de zorgcoördinator zoeken we naar manieren om het gedrag en het functioneren van uw kind op positieve wijze te beïnvloeden. De JOS kan op uw verzoek ook de weg wijzen naar andere hulpverleners.

U kunt een afspraak met de gezinsspecialist maken via de zorgcoördinator of de leerkracht van uw kind. 


Logopedie

Wij bieden binnen het IKC op school logopedie aan door een erkende logopedist. De aanmelding hiervoor gaat altijd via u als ouder. School kan hierin wel adviseren. De meeste zorgverzekeringen vergoeden logopedie op school. Of dit ook voor uw kind van toepassing is, kunt u navragen bij de leerkracht of rechtstreeks aan de logopedist.