Ouderportaal

Over de organisatie

Over de organisatie

UN1EK

IKC VanKampen behoort tot de Stichting UN1EK. Kijk voor meer informatie over UN1EK naar onderstaande beschrijving of ga naar www.un1ek.nl.


Welkom bij UN1EK

UN1EK onderwijs en opvang is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK heeft elf integrale kindcentra (waarvan IKC VanKampen er één is), maar op meerdere basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Iedere dag ontvangen wij met veel plezier vele duizenden kinderen van 0 tot 13 jaar in onze locaties, waar we opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn aanbieden.


Ontwikkeling stopt nooit

Daarom geloven wij als vanzelfsprekend in levenslang leren voor zowel onze kinderen als onze medewerkers. De fase waarin kinderen met UN1EK in aanraking komen, legt daarvoor een cru­ciale basis. Kinderen worden zich in deze periode bewust van hun eigen talenten. Ons doel is hen in balans met zichzelf en hun omgeving te brengen. Geloof en vertrouwen in eigen kunnen en in dat van anderen vormen een bron waaruit ze levenslang kunnen putten.

Wij maken ons er sterk voor dat ieder kind de opvang, het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één orga­nisatie. Onze integrale kindcentra (IKC’s) bieden een veilige en prettige speel- en leeromgeving. Vanuit onze visie en pedagogisch beleid richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van kinderen.

U en uw kind(eren) zijn van harte welkom bij UN1EK!

Niek Barendregt
voorzitter van College van Bestuur