Ouderportaal

De gezinsspecialist ookwel Jeugd Professional op school (JOS)

Het kan zijn dat het op school of in de thuissituatie niet lekker gaat met een kind. Schoolprestaties die onverwachts dalen, moeite met concentratie, gepest worden of angst voor toetsen zijn voorbeelden van indicatoren dat het niet goed gaat met een kind. Er kunnen tal van aanleidingen zijn voor dit gedrag. Heel vaak gaat deze situatie weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling in de toekomst kan belemmeren. Docenten en ouders kunnen dan de gezinsspecialist om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Werkwijze
Bij inschakeling van de J.O.S (Jeuds Professional op School) gaat deze in gesprek met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om de situatie in kaart te brengen. De J.O.S. richt zich altijd op het aansluiten op de vragen van het kind, de ouders en de school. Hij/zij kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, maar er is altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is zorgt de J.O.S. voor een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact opnemen met de J.O.S. Voorbeelden van situaties die hierop aansluiten zijn:

  • Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
  • Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
  • U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.
De functie J.O.S vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De J.O.S. heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreekt de J.O.S. met de kinderen, maar hij/zij ondersteunt ook het gezin. De J.O.S. is contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.

Aanmelding
U kunt een gesprek aanvragen met de J.O.S. via de leerkracht, intern begeleider of door rechtstreeks contact op te nemen met de J.O.S.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met de ouders geeft de J.O.S. na het gesprek informatie die voor de school relevant is door aan de intern begeleider.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mevis: https://www.mevis.nl/

Meer weten

Logopedie

Erica Dellebeke – Poel
Logopediepraktijk Welbespraakt
Een allround praktijk voor spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.
Behandeling zijn op maat en spelenderwijs ingericht.

Meer weten

Orthopedagoog

Naast onze zorgcoördinator hebben we ook een orthopedagoog in dienst. Zij kan intern onderzoeken uitvoeren, waardoor we niet afhankelijk zijn van de lange wachtlijsten binnen de zorg. Een onderzoek zal alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met ouders en als het van meerwaarde is om een diagnose te stellen.

Kristel van der Kooij
k.vanderkooij@ikcvankampen.nl 
Stimuleert groei in zelfredzaamheid.
Werkt oplossingsgericht voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Kinderfysiotherapeut

Chantal Jung
Fysiotherapie praktijk voor kinderen – C. Jung
Spelenderwijs leren ontwikkelen van zintuigen en motoriek.
Dit draagt bij aan het welbevinden van het kind.

Meer weten

Verlengde schooldag

Tussen 14.15 uur en 15.00 uur bieden we binnen het IKC een verlengde schooldag aan. We bieden hierin een programma en begeleiding aan voor kinderen. We doen dit kosteloos omdat we van mening zijn dat (huiswerk)begeleiding en sociaal-emotionele vorming (dat ook een plaats heeft in het aanbod) een opdracht is van de school.

Via deze link kunt u het volledige beleid en de uitwerking inzien.

Gitaarles

Vanuit het naschools aanbod was er veel interesse voor gitaarles, waardoor we ‘de gitaarzolder’ een vaste plek in de school hebben gegeven. Informatie over en aanmelding voor de lessen is direct te regelen via docente Karin van Ee.

De gitaarzolder
www.degitaarzolder.nl
karinvanee@gmail.com
06 - 3159 9993

Voor schooljaar 2019-2020 geeft zij les op maandagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur aan de Willem Pijperstraat.

Meer weten

Vlaardingen in Beweging

Meer weten

Scouting tijdens BSO

Samenwerking scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde
IKC VanKampen en scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde werken sinds schooljaar 2018-2019 intensief samen. Wekelijks gaan de kinderen die naar de BSO gaan naar het scoutingterrein. Daar maken zij onder begeleiding van de enthousiaste scoutingleiders zichzelf diverse ‘scouttechnieken’ eigen, spelen ze spellen en komen in aanraking met de natuur.

Zie de website van de Marnixgroep van Sint Aldegonde voor meer informatie:
https://marnixvansintaldegonde.nl/

Meer weten