Ouderportaal

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding en aanmelden

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding op de basisschool van het IKC via het inschrijfformulier op deze pagina. De teamleider zal u dan vertellen over onze werkwijze, het aanbod en het schoolklimaat. Natuurlijk heeft u dan ook de ruimte om uw eigen vragen te stellen.

IKC VanKampen kan ongeveer 60 kinderen per geboortejaar inschrijven voor onderwijs op ons IKC. Kinderen worden vanaf 3 jaar officieel ingeschreven op een onderwijsplek. Omdat het IKC maar een beperkt aantal inschrijvingen definitief kan plaatsen, kunt u wel alvast een vooraanmelding (interesse tonen) doen als uw kind nog geen 3 jaar is. 

Plaatsing kinderen van de vooraanmeldingslijst;
We gaan uit van een eenduidig beleid van inschrijving binnen UN1EK. Hierbij maakt het niet uit op welke van onze locaties een kind opvang afneemt. 
Al onze locaties houden zich aan de wet rondom inschrijving van kinderen op de basisschool. 

Wat zegt de wet?
a. Inschrijven kan vanaf 3 jaar, ouders kunnen daarvoor hun interesse laten blijken 
b. Voorrangscriteria worden duidelijk benoemd in de informatiegids en op de website. 
c. Maxima aan kindaantallen per groep duidelijk benoemd in de informatiegids en op 
de website. 

IKC VanKampen, groepen en aantallen

HEDO Modderspetters 11 kinderen, 0 - 2 jaar
HEDO Regenbogen 12 kinderen, 0 - 2 jaar
HEDO Waterdruppels 16 kinderen, 2 - 4 jaar
HEDO Zonnestralen 16 kinderen, 2 - 4 jaar
PSZ Zeepbel 16 kinderen 2-4 jaar
PSZ Maneschijn 16 kinderen 2 - 4 jaar

BSO Avonturiersn 20 kinderen 4 - 6 jaar
BSO Ontdekkers 22 kinderen 5 - 7 jaar
BSO Globetrotters 24 kinderen 4 - 12 jaar

Cluster 1-2 Onderwijs, 5 groepen (max 150 kinderen)      
Cluster 3 Onderwijs, 2 groepen (max 60)
Cluster 4/5 Onderwijs 105 kinderen verdeeld over 4 vaklokalen en 3 mentoren
Cluster 6/7 Onderwijs 105 kinderen verdeeld over 4 vaklokalen en 3 mentoren
Cluster 8 Onderwijs 2 groepen (max 60)
 

d. De periodes waarin selectie op basis van de criteria wordt gevoerd, zijn duidelijk 
benoemd in de informatiegids en op de website. 
e. ‘De wijk’ wordt middels postcodes, gebieden of een duidelijke tekening vooraf 
kenbaar gemaakt in de informatiegids en op de website. UN1EK breed zorgen we 
voor een dekkend aanbod van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam Kethel/Harga. 
2. Locaties mogen voorrangscriteria hanteren, maar dan altijd binnen deze volgorde: 

Voorrangscriteria IKC VanKampen
I. Broertjes/zusjes; 
II. Kinderen wonend in de wijk en minimaal 6 maanden opvang afnemend op een 
UN1EK locatie; 
III. Kinderen wonend in de wijk; 
IV. Kinderen wonend buiten de wijk en minimaal 6 maanden opvang afnemend op een 
UN1EK locatie; 
V. Kinderen wonend buiten de wijk. 


Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een afspraak voor een voorinschrijving de volgende zaken mee te nemen?

  • Kopie identiteitsbewijs ouders en kind (bij niet – Nederlandse nationaliteit)
  • Burgerservicenummer (sofinummer) kind

Inschrijven voor opvang

Inschrijven

Voor de opvang schrijft u uw kind online in via het ouderportaal van Kindplanner. Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. U kunt uw andere kind aan dit account toevoegen door te klikken op de groene knop met het pictogram van een pijltje naar beneden, rechts van uw naam of de naam van uw kind. Klik vervolgens op de groene knop met een plusje erop met de tekst ‘Broertje/Zusje toevoegen’.


Bekijk voor de uitgebreide uitleg over het Ouderportaal de video.Kijk voor alle andere informatie over inschrijven voor opvang en het ouderportaal op de website van UN1EK. In het oranje UN1EK blok op deze pagina vindt u alle handige links.

Plaatsing

U ontvangt een inschrijfbevestiging en, wanneer er plaats is, een plaatsingsovereenkomst waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen.
De plaatsing van uw kind start per de 1e of de 16e van de maand en eindigt wanneer hij of zij de basisschool verlaat.

Kennismakingsgesprek
Voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje over buitenschoolse opvang. Ook maakt u afspraken over het wennen van uw kind. Eenmaal per jaar heeft u met de pedagogisch medewerker een ‘Kind in beeld’ gesprek. Dan spreken we de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind in de groep.

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor