Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

In de informatiegidsgids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij de downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen.


Beleid flexibele vakanties

IKC VanKampen heeft 3 flexibele vakantieweken. Dit geeft ouders de mogelijkheid om de herfst, voorjaar- en (1 week van de) meivakantie op een ander moment op te nemen. Wij garanderen binnen het onderwijs een ondoorbroken leerlijn, ook met onderbrekingen van een flexibele vakantie. Om dit in goede banen te leiden en gelijke kansen te creëren voor alle kinderen zijn er spelregels van kracht. Je leest ze in dit document.

De vakantie- en sluitingsdagen voor schooljaar 2023-2024 vindt u in de schoolpraat app bij het onderdeel kalender 23-24.
Voor de Un1ek sluitingsdagen verwijs ik u naar de link rechts van dit bericht.
Informatie van UN1EK

Het overzicht van schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u terug op onze UN1EK website.
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend voor vakantieopvang. Drie weken voor iedere schoolvakantie staan de vakantieprogramma’s van alle kindcentra online. Wilt u uw kind inschrijven voor de vakantieopvang? Dit kan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sluitingsdagen

Tijdens de sluitingsdagen zijn alle locaties van UN1EK gesloten. Daarnaast is een locatie eenmaal per jaar gesloten voor een studiedag voor medewerkers. Deze wordt ruim van tevoren aangekondigd. Er is de mogelijkheid om een sluitingsdag te ruilen voor een opvangdag.

Meer informatie?

Alle informatie over schoolvakanties en sluitingsdagen
Vakantieprogramma's van UN1EK