Ouderportaal

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Iedereen welkom

Op IKC VanKampen zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom om te spelen, ontmoeten, leren en hun creativiteit en eigen talent te ontwikkelen.


Profiel

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij. Scholen en opvang hebben de taak om hier op in te spelen. De Van Kampenschool, KC de Hobbit, PSZ De Zeepbel en BSO Valerius besloten daarom om op 1 januari 2016 als één kindcentrum verder te gaan onder de naam IKC VanKampen.


Ons doel

In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, sociaal en bewust van zichzelf en de omgeving. Het kind beheerst de gewenste kennis en gebruikt deze om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.


Profiel

Om onze rol duidelijk te maken, hanteren we de slogan ‘ontdek natuur en techniek’. Naast de ‘gewone’ verzorging van opvang en onderwijs dagen we kinderen uit om het ‘waarom’ te ontdekken. We dagen kinderen uit om niet alles te zien als een vanzelfsprekendheid. We leren kinderen de oorsprong en het nut van bloemen, voedingsmiddelen en technische principes. Onze kinderen weten hoe bloemen en groenten groeien en welke technische principes er achter gebruiksvoorwerpen zitten. Ook leren de kinderen de noodzaak van duurzaamheid en hun eigen rol hierin.


Hoe ziet u dit terug op de locaties?

Zowel in opvang als in onderwijs ziet u dit terug in de schoolcultuur en de inrichting van de gebouwen. Zo beginnen alle kleuters in een instroomgroep. Het moment waarop ze doorstromen naar groep drie, hangt af van hun ontwikkeling. Vanaf groep 3 werken we groepsdoorbroken, waarbij elk kind les krijgt op zijn of haar niveau. In groep 4 starten we met het werken in clusters. Er is een cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8 en binnen elk cluster werkt het kind op het eigen niveau aan de verschillende lessen. 

We dagen kinderen uit om zelf oplossingen te vinden voor vragen en problemen. We stimuleren dat kinderen van en met elkaar leren en we bieden een flexibele organisatie aan, waarin samenwerken en doorstromen binnen onderwijsgroepen vanzelfsprekend is. In de inrichting ziet u dit terug. Er zijn ontdekhoeken in alle gebouwen, we stellen het werk van kinderen tentoon, we werken samen met bedrijven en partners met specifieke expertise. Verder zorgen we voor voldoende actuele (ICT-)materialen en middelen om kennis op te zoeken. Ook hebben we een groene tuin bij de opvang en een groen schoolplein bij de onderbouw van het onderwijs.


Onze belofte

Als uw kind groep acht IKC VanKampen verlaat, is hij of zij positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn omgeving. Het heeft (zelf)vertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten.