Ouderportaal

Bijdragen en uitgaven

Bijdragen en uitgaven

Ouderbijdragen en klasexcursies

Bij IKC VanKampen en de Stichting UN1EK gaan we voor kansengelijkheid!

We hebben gemerkt dat de armoede in de regio is toegenomen. We vinden dat ieder kind het recht heeft op gelijke toegang tot onderwijs en alle ervaringen en activiteiten die daarbij horen, ongeacht de financiële positie van ouders/verzorgers.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het bestuur van UN1EK heeft gesprekken gevoerd met het directeurenteam en de Centrale UN1EK Raad. De Centrale UN1EK Raad heeft via de Adviesraad de IKC-raden op dit onderwerp bevraagd. Dit heeft geleid tot het bestuurlijke besluit om te stoppen met de vrijwillige ouderbijdrage.

Hoe nu verder?
Ieder kind kan blijven genieten van schoolreisjes, kampen, educatieve uitstapjes en andere activiteiten. Hier wordt dus geen vrijwillige bijdrage meer voor gevraagd!

Tot slot, we lopen als UN1EK voorop in het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage en daar zijn we trots op. We zien dit als een belangrijke stap naar een inclusievere onderwijsgemeenschap, waarin we samen werken aan een toekomst waarin elk kind, ongeacht de financiële thuissituatie, gelijke kansen krijgt binnen ons onderwijs.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zijn blij om deze mooie stappen mogelijk te maken. 


Daniëlle Clausing
(directeur)
Tel. 010 – 435 66 96
d.clausing@vankampenschool.nl