Ouderportaal

Bijdragen en uitgaven

Bijdragen en uitgaven

Ouderbijdragen en klasexcursies


Wat is de gevraagde ouderbijdrage?
€ 57,50 op rekeningnummer NL 70 ABNA 0403 7354 16 t.n.v. Un1ek Onderwijs
Onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

Het bedrag van €57,50 is uit te splitsen in drie afzonderlijke bedragen:

 • € 27,50 ouderbijdrage
  Van dit bedrag organiseren we een heleboel activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan de sinterklaasviering, Pasen, sportdag, etc.

 • € 25,- groepsexcursie (voorheen schoolreis)
  Per leerjaar organiseren we een activiteit die past bij de leerstof van dat jaar of die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het gaat om één grote activiteit of twee kleinere activiteiten waarbij we het volledige bedrag van €25,- gebruiken voor de bekostiging. Per leerjaar krijgt u tijdig te horen waar de kinderen heengaan en welke begeleiding er nodig is.

 • € 5,- zending
  Deze bijdrage gaat naar een goed doel. De kinderraad en ouderraad kiezen jaarlijks naar welk goed doel het geld gaat.

Geen van de bijdrages is verplicht. Kinderen zullen niet worden uitgesloten van activiteiten als de bijdrage niet wordt voldaan. Wij hopen dat iedereen de vrijwillige bijdrage zal overmaken, zodat we mooie dingen kunnen organiseren voor de kinderen!

Daniëlle Clausing
(directeur)
Tel. 010 – 435 66 96
d.clausing@vankampenschool.nl 

De ouderraad beheert de ouderbijdrage
Jaarlijks stellen we een begroting op die door de MR en de directie wordt goedgekeurd. Doel van de ouderbijdrage is het financieren van activiteiten die we anders niet kunnen organiseren. Het volledige bedrag van de ouderbijdrage besteden we aan activiteiten vóór of mét kinderen. Jaarlijks sparen we een klein bedrag om eens per paar jaar een grote uitgave te kunnen doen. Denk hierbij aan nieuwe sporttenues, een klimtoestel op het plein, etc.
Voorbeelden van uitgaven vanuit de ouderbijdrage zijn:

Feesten
 • Kinderboekenweek, lespakket en nieuw boek per klas
 • Dag van de duurzaamheid, kleinigheid voor de kinderen
 • 5 december, geschenken, lekkers en een kleinigheid voor vrijwilligers
 • Kerst, alles omtrent de viering
 • Pasen, huur kerk en algemene boodschappen ontbijt
 • Sport en speltoernooien, iets te eten en drinken
Activiteiten
 • Kangoeroewedstrijd, voor kinderen die dit niet kunnen betalen
 • Afscheid groep 8, musical of filmkosten
 • Projecten, een groot of meerdere kleine projectkosten
 • Natuurdag, aanschaf kleine natuurmaterialen (is nieuw)
 • Techniekdag, aanschaf verbruiksmateriaal als batterijen, etc.
 • Bouwspeelplaats, kaartjes voor alle kinderen van de bovenbouw
 • Moederdag, klein bedrag per kind voor materiaal
 • Vaderdag, klein bedrag per kind voor materiaal
 • Warme truiendag, iets te eten en drinken
Diverse
 • Lief en leed, kaartje/bloemetje naar zieke kinderen en ouders
 • Versiering, aanschaf en vervanging
 • Abonnement voor de ouderraadouders
 • Kleine kas groepen, bedrag per klas voor de aanschaf van kleine materialen en andere kosten die niet onder schoolbudget mogen vallen.


De volledige begroting met de bijbehorende cijfers is in te zien bij de directie.