Ouderportaal

Bloemetjes en bytejes

Bloemetjes en bytejes

Natuur en techniek

Op IKC VanKampen reserveren we een prominente plek in het lesprogramma voor natuur en techniek. Het prominente doel voor de activiteiten die we hierbinnen organiseren is dat de kinderen zich gaan interesseren voor het zelf ontdekken. We willen dat kinderen de volgende stappen doorlopen: verwondering, belangstelling en onderzoekende attitude.

Natuur
Op alle locaties is het plein een volledige groene plek. Hier brengen we kinderen in aanraking met natuur, milieuvraagstukken, groeien en bloeien en de cyclus van het leven. De pleinen hebben een plaats binnen het onderwijs dat gegeven wordt in de groepen. We geven natuuronderwijs aan de hand van thematische lessen en door naar buiten te gaan en de materialen van dichtbij te bekijken. Experimenteren, zelf zaaien en oogsten, verzorgen van dieren en onderhouden van het groen wordt door de medewerkers aangeboden. 

Techniek
Door het hele kindcentrum heen, met de nadruk in de bovenbouwgroepen 6 t/m 8, bieden we techniekonderwijs aan. Dit gaat veel verder dan het standaard curriculum. We hebben 3D printers, gebruiken robotica en hebben programmeren een vaste plek gegeven in ons lesprogramma. In de groepen 6 t/m 8 wordt kinderen geleerd hoe ze zelf kunnen programmeren.  Kinderen leren in groep 6 de basisvaardigheden van programmeren, in groep 7 breiden we dit uit en in groep 8 maken we een koppeling naar digitale netwerken en toepassingen van programmeren in het dagelijks leven. Het techniekonderwijs is jaarlijks in ontwikkeling. We kunnen nooit de techniekontwikkelingen bijhouden, maar we kunnen er wel zorg voor dragen dat we de kinderen voorbereiden met diverse vaardigheden op een onbekende toekomst.