Ouderportaal

Juf Titia nieuwe functie binnen Un1ek

Juf Titia nieuwe functie binnen Un1ek

Beste ouders/verzorgers,


Juf Titia is al al heel wat jaren verbonden aan ons IKC. Ze heeft heel wat ouders en kinderen begeleid als onze zorgcoördinator.


Vanaf 01-01-2024 zal Titia haar expertise verder uitbouwen als Hoofd Kwaliteit van onze Stichting. Voor haar een hele mooie stap in haar carriére. Voor de VanKampen een groot gemis.


De komende maand zal het zorgteam (samen met het MT) zich orriënteren op een juiste verdeling van Titia haar taken. Zodra het zorgteam helder heeft hoe de zorgstructuur er per 01-01-2024 uit gaat zien, stellen wij u op de hoogte.


Met vriendelijke groeten, Danielle Clausing