Ouderportaal

Verlengde schooldag cluster 4/5

Verlengde schooldag cluster 4/5

Beste ouders/verzorgers,Vanmiddag zullen de mentoren de ouders/verzorgers bellen van de kinderen die vanaf volgende week tot 2 weken na de kerstvakantie VSD hebben (tot en met vrijdag 20 januari 2023). Vanaf deze periode komen - naast de leerlingen van groep 5 - ook de leerlingen van groep 4 aan bod.


Als u niet wordt gebeld, kunt u ervan uitgaan dat uw kind geen VSD heeft.


Met vriendelijke groet,


De leerkrachten van cluster 4-5