Ouderportaal

Zeer veel zieke medewerkers

Zeer veel zieke medewerkers

Momenteel zijn er zeer veel kinderen en medewerkers ziek. Naast Corona heerst er ook een buikgriep. Charon en ik hebben de grootste moeite om alle klassen te kunnen bemannen. 

Bij de kleuters missen we juf Margreet, gelukkig is juf Silvia er hiermee redden we het tot donderdag. We hopen dat de juf dan weer klachtenvrij zal zijn.
In cluster 3 missen we meester Robert, hij wordt vervangen door juf Martine. 
In cluster 4/5 missen we juf Jolanda, zij wordt vast vervangen door juf Lonja. Vandaag zal ook meester Rick afwezig zijn, hij staat in cluster 6/7. Juf Liane zal vandaag een rekenles verzorgen in cluster 4/5.
In cluster 6/7 missen we juf Berna en juf Ceren. Gelukkig is juf Iris gister weer teruggekomen. Juf Ceren wordt vandaag vervangen door meester Rick. 
We hopen dat alle collega’s weer snel opknappen! 

Charon en Daniëlle