Ouderportaal

Opvang: Wijzigingen Corona protocol voor jonge kinderen tot 4 jaar

Opvang: Wijzigingen Corona protocol voor jonge kinderen tot 4 jaar

Beste ouders/verzorgers,


Vanaf 15-10-2021 zijn er weer enkele versoepelingen rondom de Corona maatregelen bij jonge kinderen tot 4 jaar.


Kinderen van 0 tot 4 jaar
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wél naar de kinderopvang als een huisgenoot, of iemand met wie zij nauw contact hebben gehad, COVID-19 heeft. De quarantaineregels voor deze kinderen zijn per 15 oktober komen te vervallen. Het kabinet heeft het OMT-advies overgenomen om de verplichte quarantaine voor jonge kinderen te laten vervallen, omdat zij een erg kleine rol spelen in het overbrengen van COVID-19. In het nieuwe protocol wordt wel geadviseerd deze kinderen zo min mogelijk in contact te brengen met mensen die een hoger risico lopen om (zeer) ernstig ziek te worden wanneer zij besmet worden met het coronavirus. Wanneer het jonge kind (milde) corona-gerelateerde klachten heeft, is het advies in het protocol kinderopvang om het kind thuis te laten blijven en te laten testen op het coronavirus via de GGD.
Kinderen van 4 tot 12 jaar
De quarantaineregels voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud blijven gelden.
Voor de zekerheid nogmaals de huidige richtlijnen:  • Zij mogen naar de opvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

  • Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven.

  • Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.

  • Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.

  • Mogen naar de opvang of basisschool als zij klachten hebben, terwijl zij kort geleden een positieve testuitslag hebben gehad. Het gaat om nieuwe klachten die ontstaan binnen acht weken na de eerste ziektedag van de bevestigde infectie. Of binnen acht weken na de testdatum als zij toen niet ziek werden. Bij een positieve testuitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken opnieuw te laten testen.

  • Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.

  • Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als zij op de basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met corona.

  • Zijn zij zelf minder dan zes maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.

  • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.


Danielle Clausing