Ouderportaal

25-09-2021 Opheffen van enkele Corona maatregelen

25-09-2021 Opheffen van enkele Corona maatregelen

Beste ouders/verzorgers,


Vanaf maandag 20-09-2021 zullen er geen hele klassen meer in quarantaine worden geplaatst. Wanneer wij een positieve Coronamelding van u ontvangen dan zullen alleen kinderen die na school in nauw contact zijn geweest met deze leerling in quarantaine gaan. Het is aan ouders en de GGD om na te gaan welke contacten kinderen in de privésfeer hebben opgedaan. Wij zullen u te alle tijden informeren als er een besmetting in het cluster van uw kind is geconstateerd.


Vanaf zaterdag 25-09-2021 zal de overheid de 1.5m regel opheffen. Met het opheffen van deze regel laten ook wij enkele Coronamaatregelen los. Vanaf maandag 27-09-2021 gelden de volgende versoepelingen op het IKC:


Hele dagopvang
We mogen weer meer ouders ontvangen in de tuin en in het gebouw. Als we buitenspelen mag u doorlopen naar de tuin. Ook als we binnen spelen mag u doorlopen maar we vragen u nog steeds op de mat te blijven. De groepen houden we nog even vrij van ouders. Om teveel drukte in de hal te voorkomen vragen we u om de komende periode nog steeds met 1 persoon per kind binnen te komen. De intentie is natuurlijk ook dit aantal weer los te laten en ouders weer meer toegang te verlenen. Voor nu willen we de heropening in kleine stappen oppakken.


BSO


Alle kinderen mogen weer in de groepen worden opgehaald.


PSZ


U kunt uw kind brengen in de groep. Bij het uitgaan komen de leidsters met de kinderen naar buiten.


Cluster 1/2


Vanaf maandag staan de deuren van de school weer open. U mag uw kind weer zelf in de groep brengen. Alle kleuters betreden het gebouw via de blauwe deur op de begane grond. Ouders van groep 1/2D (de Giraffen) mogen ook gebruik maken van de ingang bij de trap, zo kunnen zij meteen door naar boven lopen.
De deuren openen om 8.30 uur en om 8.45 uur klinkt er een muziekstuk in het gebouw. Dit noemen wij de “verstilling”. Tijdens dit muziekstuk stoppen alle kinderen in de school met praten. Wij vragen u tijdens dit stuk stil de school te verlaten. Voor veel kleuters is de verstilling nieuw. Door de Corona maatregelen hebben zij nog niet eerder kennis kunnen maken met de “verstilling”. De verstilling is echter nooit weggeweest. In de groepen 3 t/m 8 is de verstilling de afgelopen 2 jaar gewoon gebleven. De docenten zullen de kinderen in alle rust leren kennismaken met de regels en routines die bij deze verstilling horen. Het ophalen van de kinderen zal niet veranderen. De docenten zullen met hun groepen op gebruikelijke wijze op de pleinen verschijnen.


Cluster 3 t/m 8


De leerlingen van cluster 3 t/m 8 betreden zelf de gebouwen. Het is niet de bedoeling dat u met uw kind mee naar binnen gaat. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelf leren om de groepen te betreden en hun spullen op te bergen. Personeel vangt kinderen op in de gangen om hen zo nodig te ondersteunen. De deuren openen om 8.30 uur en om 8.45 uur klinkt er een muziekstuk in het gebouw. Dit noemen wij de “verstilling”. Tijdens dit muziekstuk stoppen alle kinderen in de school met praten.Met vriendelijke groet, Danielle Clausing