Ouderportaal

Status aanvraag flexibele vakanties 2021-2022.

Status aanvraag flexibele vakanties 2021-2022.

De aanvragen voor de flexvakanties komen nog niet echt op gang. Dit kan natuurlijk komen door de onzekere tijden waarin we ons bevinden. Wilt u toch nog een flexibele vakantie 2021-2022 inplannen dan kan dit tot 13-06-2021. Mocht er onvoldoende vraag zijn naar deze flexibele vakantievorm, dan is het onzeker of we de flexvakanties in 2021-2022 kunnen vormgeven. Ik zal u hierover na 16-06-2021 infomeren.Beste ouders/verzorgers,


Met ingang van schooljaar 2018-2019 werkt IKC VanKampen met 3 flexibele vakantieweken. Dit geeft ouders de mogelijkheid om de herfst, voorjaar- en (één week) van de meivakantie op een ander moment op te nemen. Wij garanderen binnen het onderwijs een ondoorbroken leerlijn, ook met onderbrekingen van een flexibele vakantie. Om dit in goede banen te leiden en gelijke kansen te creëren voor alle kinderen zijn enkele belangrijke spelregels van kracht. Wij vragen u voor de aanvraag deze regels goed te lezen: https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/beleid-flexibele-vakanties-2021-2022.docx


Uiteraard hopen wij dat volgend schooljaar alle richtlijnen m.b.t. Corona zijn ingetrokken. Ondanks dat wil ik extra benadrukken dat eenmaal aangevraagde vakanties niet meer kunnen worden gewijzigd. Wij zijn namelijk niet in staat personeelsbezettingen lopende het schooljaar aan te passen.


De aanvraag van de flexvakanties kan alleen worden gedaan in de periode van 17-05-2021 tot 13-06-2021 (4 weken). Aanvragen die na 13-06-2021 worden gedaan worden niet meer in behandeling genomen.


Link naar aanvraag formulier: https://forms.gle/jX3dM3ZLst3dZF5K6


Danielle Clausing


Overzicht reguliere vakanties vindt u op de site van Un1ek: https://un1ek.nl/files/Schoolvakanties%2021-22.pdf