Ouderportaal

Fijne dagen gewenst

Fijne dagen gewenst

Beste ouders en verzorgers,

Wij kijken terug op een gezellig en fijn Kerstfeest met de kinderen. In alle groepen (opvang en onderwijs) hebben we Kerst gevierd met de kinderen. Overal op het IKC brandden gezellige lichtjes en luisterden we naar het kerstverhaal. Een verhaal van hoop, liefde, licht en saamhorigheid. De saamhorigheid was duidelijk voelbaar in de vele hapjes en drankjes die samen een gezellig diner voor de kinderen vormden. Wij danken u dan ook voor uw bijdrage aan dit feest. 
Namens het team wens ik u hele fijne dagen,
Daniëlle Clausing