Ouderportaal

Zorgen van IKC raad om verkeersveiligheid Willem Pijperstraat

Zorgen van IKC raad om verkeersveiligheid Willem PijperstraatGeachte ouders,Graag brengen we vanuit de IKC Raad nogmaals de verkeerssituatie rond de Willem Pijpersstraat onder de aandacht. Een aantal ouders vindt het prettig om de kinderen met de auto zo dicht mogelijk bij de ingang af te zetten. Dat is begrijpelijk echter leidt het regelmatig tot risicovolle situaties op het schoolplein. We hebben op het terrein te maken met jonge kinderen welke weinig tot geen verkeersinzicht hebben en zich niet bewust zijn van de auto's om zich heen, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Het zou uiteraard het veiligste zijn wanneer er rond de start en het einde van de schooldag helemaal geen auto's het terrein op rijden. Dit is echter vanuit de verkeersregels niet mogelijk, aangezien het een stuk openbare weg betreft. Wel willen we u vragen om niet het terrein op te rijden wanneer de zes aanwezige parkeerplekken reeds bezet zijn. Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u de zevende plek ook gebruiken. De overige delen van het terrein zijn niet bedoeld als parkeerplek. Op bijgesloten afbeelding zijn in rood de enige parkeervakken aangeduid.
Mogelijk ten overvloede willen wij u erop wijzen dat in een groot deel van de straten rond de school geen parkeergeld betaald hoeft te worden. Ook de straten waar wel betaald moet worden zijn tot 09:00 uur nog 'vrij parkeren'. Op https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Verkeer_en_parkeren/Betaald_parkeren kunt u precies zien om welke straten het gaat.Dank voor uw begrip,De IKC Raad