Ouderportaal

Flexibele vakanties

Flexibele vakanties

Wij merken dat het aantal aanvragen voor de flexibele vakantie nauwelijks op gang komt.

Wij willen u alvast waarschuwen. Wanneer er in bepaalde reguliere vakanties bijna geen kinderen zijn aangemeld, is het voor ons niet mogelijk de school in deze vakantie te openen en de lessen door te laten gaan. Ouders kunnen tot 01-07-2022 een aanvraag doen. Daarna zullen we de aantallen en de leeftijden bekijken per vakantie. Pas na deze berekening zal het doorgaan van de flexvakanties zeker zijn. Wij adviseren u te wachten met het boeken van vakanties in de aangevraagde periode tot er meer zekerheid is over het wel of niet doorgaan.


Danielle en Charon