Ouderportaal

Herinnering: 25 mei hele IKC gesloten, studiedag

Herinnering: 25 mei hele IKC gesloten, studiedag

Beste ouders/verzorgers,


Graag herinner ik u aan het feit dat op 25-05-2022 het hele IKC gesloten zal zijn.
Alle medewerkers van de PSZ, HEDO, Onderwijs en de BSO zullen die dag een educatief programma volgen.


Wat gaan wij doen?


In de ochtend zal het hele team worden bijgeschoold in het voeren van goede oudergesprekken. In de middag zal het team zich opsplitsen en zullen er verschillende workshops worden gevolgd.
  • HEDO baby groepen volgen een workshop babycommunicatie

  • HEDO peutergroepen en PSZ volgen een workshop oplossingsgericht werken

  • BSO medewerkers volgen een workshop over het zien van kinderen en grenzen stellen zonder straffen.

  • Onderwijs volgt een workshop onderzoekend leren.Wij hopen op een leerzame dag!
Danielle Clausing