Ouderportaal

Na vakantie hele IKC weer open!

Na vakantie hele IKC weer open!

Beste allemaal,


Allereerst de beste wensen voor 2022! We hopen op een gezond jaar zonder lockdowns en sluitingen. Op maandag 10-01-2021 gaan het hele IKC weer open.

In de bijlage vindt u een brief van Un1ek over deze heropening van de locaties.

Heropening basisscholen en opvang
De buitenschoolse opvang en basisscholen gaan weer open op maandag 10 januari. Er zal dus geen verlengde sluiting na de kerstvakantie komen. Het kabinet volgt daarmee het advies van het OMT op dat heropening verantwoord is.
Regels en maatregelen
Uiteraard blijven er op de locaties maatregelen gelden die van belang zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen opvangmedewerkers en gastouders moeten nemen, als het gaat om veiligheid en hygiëne.
In het Protocol basisonderwijs staan de maatregelen voor onderwijs. Let op: dit is een versie van 14 december 2021. We verwachten dat er binnenkort een nieuw protocol zal zijn. Zodra deze er is, zal ik die met u delen.Op de locaties gelden de volgende maatregelen:
· Externen in het kader van zorg voor leerlingen zijn welkom (voorbeelden zijn logopedie, fysiotherapie, kindercoach etc)
· Ouders wordt streng verzocht om de locaties niet binnen te komen. Dit geldt ook voor de BSO op de Paterstraat. Er is een nieuwe BSO deurbel welke u diet te gebruiken wanneer u uw kind ophaalt.
· Rondleidingen aan ouders mogen alleen na schooltijd plaats vinden als er geen kinderen aanwezig zijn of in de kinderopvang op rustige momenten, i.c.m. een mondkapje, 1.5 meter afstand en 1 op 1.
· Ouderactiviteiten voor groepen ouders kunnen niet fysiek plaatsvinden
· Externen die ingezet worden ten behoeve van de continuïteit van het primaire proces worden ingezet kunnen WEL doorgaan
· Alle medewerkers dragen in de gangen een mondkapje, ook in de afwezigheid van kinderen
· Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen
· Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om zich minimaal twee keer per week te testen middels een zelftest
· Bij meer dan twee besmettingen in korte tijd op een groep of klas, geldt het advies dat de groep of klas in quarantaine gaat. Dit quarantaine-advies geldt ook voor alle pedagogisch professionals en leerkrachten die op deze groep werken en in contact zijn geweest met de positief geteste personen.
Alle regels zijn voor zowel ons, kinderen en ouders vervelend. We begrijpen dat ook u graag zou zien dat we weer terug kunnen keren naar een tijd waarin we het IKC "normaal" kunnen draaien. Helaas is de realiteit anders en merken ook wij dat het aantal besmettingen snel kan toenemen. De regels zijn er dan ook om ons personeel maar bovenal uw kinderen zo goed als mogelijk te beschermen. Wij vragen u daarom om begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet, Daniëlle Clausing-Bos