Ouderportaal

Sluiting onderwijs

Sluiting onderwijs

Beste ouders/verzorgers,Un1ek heeft besloten dat vanaf volgende week maandag 20-12-2021 alle basisscholen en BSO’s gesloten zullen zijn. De sluiting betreft een verlenging van de Kerstvakantie voor kinderen. Dit betekent dat wij als IKC de kinderen geen onderwijs zullen bieden. U hoeft thuis dus geen online lessen te volgen of schoolwerk met uw kinderen te maken.Noodopvang Onderwijs uren (8.45-14.15 uur)


Van 20 tot en met 23 december 2021 (24-12 zouden we al dicht zijn) is er noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Het dringende advies aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst.  De reguliere kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de Peuterspeelzaal zullen open blijven.


Noodopvang is alleen beschikbaar voor:
- Kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep (klik hier voor de lijst). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek vanuit de overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
- Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is ( deze ouders worden gebeld door de zorgcoördinator van het IKC)


Kunt u de opvang van uw kind echt niet anders vormgeven én voldoet u aan bovenstaande punten, dan dient u voor donderdag 16 uur ’s middags het aanvraagformulier noodopvang in te vullen middels de link in de brief van Un1ek die u in de bijlage vindt.


Alle noodopvang onderwijs zal worden vormgegeven op de Paterstraat 1 te Vlaardingen. De Willem Pijperstraat en de Curacaolaan groep 8 zullen gesloten blijven.


Noodopvang VSO en NSO uren
Van 20 tot en met 23 december 2021 is er noodopvang voor VSO en NSO kinderen. Noodopvang voor de VSO en de NSO is alleen beschikbaar voor:
- kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep (klik hier voor de lijst). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek vanuit de overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
- kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is ( deze ouders worden gebeld door de zorg coördinator van het IKC)
- De noodopvang die door de BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang. Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. De noodopvang is niet gratis.


Op 24 december zou Onderwijs al gesloten zijn. De BSO biedt daarom op 24-12-2021 de hele dag noodopvang aan (van 7.30-18.30 uur) op de Curacaolaan. De voorwaarden voor deze opvang zijn gelijk aan bovenstaande afspraken. In week 52 en week 1 is de BSO op de Curacaolaan gewoon open en draait het vakantie rooster voor alle kinderen die vakantieopvang afnemen.Kerstviering Onderwijs


Wij vinden het tevens heel vervelend dat net als vorig jaar, ook dit jaar onze Kerstviering met de kinderen niet door kan gaan. Gelukkig heeft de Ouderraad er alles aan gedaan om de viering voor kinderen toch niet helemaal voorbij te laten gaan.


Op vrijdag 17-12-2021 zullen we ’s middags in alle klassen een Kerstviering houden. De lunch met meegebrachte gerechten zal hierdoor volledig komen te vervallen. Het IKC zal vrijdag tijdens de viering zorgen voor een extra traktatie en iets te drinken tijdens de viering. Uw kind dient wel gewoon een normale lunch mee naar school te nemen. De briefjes met de hapjes die u voor de kerst zou maken moet u goed bewaren. Op maandag 10-01-2022 vragen wij u de hapjes aan uw kinderen mee te geven. Wij luiden dan het nieuwe jaar met een Nieuwjaars lunch voor alle kinderen in.Kerstviering Peuterspeelzaal


De Kerstviering van de Peuterspeelzaal zal gewoon volgende week doorgaan. De Peuterspeelzaal zal gewoon open blijven m.u.v vrijdag 24-12-2021 dan zijn ook zij gesloten.
Wij wensen u veel sterkte met het regelen van alle opvang voor uw kinderen en wensen u ondanks alle maatregelen hele fijne dagen toe.Namens Team IKC VanKampen, Danielle Clausing