Ouderportaal

Veel zieke leerkrachten

Veel zieke leerkrachten

Beste ouders/verzorgers,


Momenteel hebben we te maken met meerdere zieke collega's.
In cluster 1/2 starten we de week zonder juf Tessa en zal juf Marije nog maar op halve kracht kunnen werken.
In cluster 3 missen we meester Robert. Cluster 4/5 kijkt terug op een week met zieken maar hopen deze week weer met een volle beztting te kunnen starten. In cluster 6/7 is meester Yannick ziek en kan juf Kimberley (zwanger) niet langer voor de groep staan. Zij zal wel aanwezig zijn maar andere werkzaamheden uitvoeren. In cluster 8 missen we juf Judith nog omdat zij in quarantaine moest verblijven. De hoop is dat zij eind van de week weer naar school mag komen.

Voor morgen en overmorgen zijn alle klassen bemand. Ik denk wel dat het goed is u te laten weten dat met al deze zieke collega's de rek uit de organisatie lijkt te zijn. We doen er samen alles aan om geen kinderen naar huis te hoeven sturen. Dit vraagt veel van de medewerkers. Mocht het aantal zieke collega's blijven toenemen dan kan er een moment komen waarop we besluiten bepaalde groepen thuisonderwijs te geven.


Danielle