Ouderportaal

Nieuwe Corona maatregelen Un1ek, gevolgen voor het IKC

Nieuwe Corona maatregelen Un1ek, gevolgen voor het IKC

Beste ouders,


Afgelopen dinsdag was er een nieuwe persconferentie over het toenemende aantal Corona besmettingen. In deze persconferentie zijn een aantal versoepelingen ingetrokken. Dit heeft gevolgen voor het halen en brengen van de jongste kinderen op ons IKC. Het CCT (Corona Crisis Team van Un1ek) heeft de volgende besluiten genomen;  • Vanaf maandag mogen wij bij de haal- en brengmomenten geen ouders meer ontvangen in de panden.

  • incidenteel kunnen ouders (op uitnodiging) het pand betreden. Hierbij dienen ouders en bezoekers een mondkapje te dragen.

  • Vergaderingen met het team zullen veelal online plaatsvinden

  • het bestuursbureau van Un1ek van 50% vanuit huis werken en 50% op locatie zijn.


Voor ons IKC gelden daarom vanaf maandag de volgende beperkingen;


HEDO (Hele dagopvang Curacaolaan)
We gaan terug naar de regel dat we maximaal 3 ouders in de hal van de HEDO kunnen ontvangen. U mag niet meer mee de groepen in. Bij het halen en brengen verzoeken wij u weer een mondkapje te dragen.
BSO en de Modderspetters
Uw kunt uw kind afgeven bij de ingang van de groep. U mag niet meer mee de groep in. Bij het halen en brengen verzoeken wij u weer een mondkapje te dragen.
Instroomgroep en cluster 1/2
Helaas is het niet meer mogelijk ouders in het pand te ontvangen. Wij verzoeken u daarom op het plein, bij de voordeur afscheid te nemen van uw kind. Uw kind zal zelf het pand betreden en naar de juiste klas lopen. Leerkrachten zullen de kinderen bij de groepen opvangen. De leerkracht ondersteuners zullen kinderen die dat nodig hebben begeleiden naar de juiste groepen.


I.v.m. de komende herfst en winterperiode is het een bewuste keus om niet terug te gaan naar het halen en brengen op de pleinen. Wij denken dat de kinderen inmiddels genoeg gewend zijn aan de groepen om zelf naar hun juf of meester te lopen. Dit is natuurlijk niet het geval bij de net 4 jarige kinderen. Gaat uw kind voor het eerst naar school? Dan mag u met mondkapje meelopen naar de groep van uw kind.
Peuterspeelzaal
Wij vinden het voor de 2 en 3 jarige niet wenselijk dat zij zelf naar de PSZ moeten lopen. Daarom zal de peuterspeelzaal vanaf maandag 15 minuten later haar deuren openen. De juffen van de peuterspeelzaal zullen van 8.45 tot 9 uur de kinderen opvangen in de hal aan de Paterstraat. Op dit tijdstip zullen alle ouders van onderwijs reeds naar huis zijn.


Heeft u vragen op opmerkingen over deze aanscherping van de Corona regels dan kunt u zich wenden tot mij.


Danielle