Ouderportaal

Onderwijs: Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Onderwijs: Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Beste ouders en verzorgers,

Half oktober ontvangt u van ons een link met een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022. Deze mail zal worden verzonden via het bedrijf “wiscollect”.

Hoogte van het bedrag
Dit schooljaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage te leveren van €57,50. Met dit bedrag hopen wij de volgende zaken te bekostigen:
€25 schoolreis
€27,50 schoolgeld
€ 5 goed doel

Schoolreis
Dit schooljaar gaat ieder cluster op schoolreis. Op dit schoolreisje gaan alle kinderen mee. Wij sluiten geen kinderen buiten.Schoolgeld
Ons onderwijs wordt volledig betaald door de overheid. De wet heeft bepaald dat wij van dit geld alleen lessen en leermiddelen mogen aanschaffen. Toch is onderwijs meer dan lessen en leermiddelen. We gaan bijvoorbeeld graag met kinderen op excursie en vinden het waardevol om vieringen met kinderen te organiseren. U kunt hierbij denken aan het vieren van Sinterklaas, Kerst, Pasen en ons Zomerfeest. Het schoolgeld dat u betaalt wordt beheerd door de Ouderraad. Zij zorgen ervoor dat uw geld aan de juiste middelen wordt uitgegeven. Aan het einde van het jaar legt de Ouderraad hierover verantwoording af in de vorm van een financieel overzicht dat met alle ouders wordt gedeeld.Goed Doel
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er organisaties zijn die geld inzamelen om mensen/dieren te ondersteunen. Het geld dat wij ophalen wordt door de Ouderraad apart gezet. Onze Kinderraad kiest jaarlijks een goed doel uit aan wie wij dit geld overmaken. Zie ook bericht van de Ouderraad.

Wat als u niet betaalt?


De bijdrages zijn vrijwillig. Als u niet betaalt gebeurt er niets. Wij zullen uw kind nooit uitsluiten van activiteiten die wij organiseren. Ondanks dat zijn wij natuurlijk wel afhankelijk van voldoende giften.Kunt u het bedrag aanpassen?


Het is zeker mogelijk het bedrag aan te passen. Dit kan zowel naar beneden als naar boven. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld wel de schoolreis en het schoolgeld wil betalen maar liever niets aan het goede doel. Het kan ook zijn dat u graag een extra bedrag doneert aan school. Met deze extra bedragen kunnen wij de gelden compenseren van ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen. Het zijn deze extra giften die het mogelijk maken om alle kinderen mee te nemen op een schoolreis.


Alvast bedankt, Danielle Clausing