Ouderportaal

Onderwijs: Ouderraad vraagt uw aandacht voor de komende vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs: Ouderraad vraagt uw aandacht voor de komende vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders, verzorgers,


Vol goede moed zijn wij, als ouderraad, dit schooljaar weer begonnen en de eerste vergaderingen omtrent de Sinterklaas en kerstviering zijn al weer gepland.


Naast deze vieringen staan ook Pasen, van Kampen got talent, het zomerfeest en nog veel meer op de kalender.


Om dit voor de kinderen zo leuk en goed mogelijk te organiseren zijn wij als ouderraad afhankelijk van de vrijwillige schoolgeld/ schoolfonds bijdrage die u jaarlijks wordt gevraagd.


Van deze bijdrage bekostigen wij o.a. de komst van de sint en zijn pieten en alles wat daarbij komt kijken. Ook de huur van de kerk voor onze paasviering en wat wij nodig hebben om het zomerfeest “het spektakel” van het jaar te kunnen maken komen uit deze pot.


Daarnaast wordt er uit dit fonds ook Vader- en Moederdag cadeautjes bekostigd, een versnapering bij diverse sporttoernooien gekocht en dit jaar gaan wij ook weer de koningsspelen organiseren!!!


Ieder jaar verzorgt onze penningmeester een mooie begroting en uitputting en deelt deze dan ook op de app zodat u kunt lezen wat er nog meer uit deze bijdrage wordt bekostigd.


De ervaring leert ons dat niet iedereen dit meekrijgt dus willen wij het als ouderraad over een andere boeg gooien.


Na elke viering krijgt u een kleine terugkoppeling met de daarbij gemaakte kosten. Zo krijgt u meer inzicht in waar uw 27,50 naar toe gaat en hoeveel moois wij er, samen met u, voor de kinderen van kunnen doen.


Het ontgaat u waarschijnlijk ook niet dat niet iedereen in de wereld, en zeker ook dichtbij huis, het goed heeft.


Daarom vragen wij u elk jaar om een zending. Normaliter stond deze altijd vast op 5,- per kind maar dat hebben wij veranderd naar “vrij in te vullen”


Iedere euro is welkom en zal goed terecht komen.


In de voorgaande jaren is onze zending altijd naar een en dezelfde organisatie gegaan en daar wilde wij als ouderraad van af. Als je elk jaar aan een ander mooi doel kan doneren help je iedereen een beetje.


Tijdens deze brainstormsessie hebben wij besloten dat niet de ouderraad besluit waar deze zending naar toe zal gaan maar de kinderen van ons IKC zelf. Wij hebben als ouderraad dan ook gevraagd of de kinderraad elk jaar met een idee wil komen welk goed doel wij kunnen verblijden met uw zending.


2 jaar terug is de opbrengst van onze zending naar ANTI-PESTO gegaan. Afgelopen jaar heeft de kinderraad er niet over kunnen beslissen dus hebben deze gelden even vast gehouden.


Wij als ouderraad hebben enkele suggesties gedaan en daar heeft de kinderraad zich afgelopen week over gebogen.


Deze zending van afgelopen schooljaar zal gaan naar KINDERKAMP VLAARDINGEN; deze organisatie neemt elk jaar 10 kinderen kosteloos tijdens de zomervakantie mee op kamp. Deze kinderen worden door instanties aangemeld.


Deze organisatie is afhankelijk van schenkingen en donaties om deze kosten te kunnen dekken. Wij zijn trots om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.


De zending van dit jaar zal worden gedoneerd aan stichting JARIGE JOB! Ook dit is een heel mooi doel die alle beetjes goed kunnen gebruiken!


Mocht u vragen hebben of ideeën dan horen wij deze graag via de mail op: or@ikvankampen.nl


Wij hopen op een mooi en volledig schooljaar waarin alle vieringen doorgang zullen hebben en we bovengenoemde organisaties blij kunnen maken met de donaties!


Namens de OR Hans, Maureen, Natasja, Manita, Nathalie, Toia & Mariska