Ouderportaal

HEDO informatieavond verplaatst naar 26 oktober

HEDO informatieavond verplaatst naar 26 oktober

Beste ouders / verzorgers,


Aanstaande dinsdag 14 september stond er een informatieavond gepland. Voor een aantal ouders is het lastig te combineren met de informatieavond op school. Daarom en in verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot corona hebben wij besloten om de informatieavond van de HEDO te verplaatsen naar dinsdag 26 oktober. Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten? Op een later moment wordt u hier verder over geïnformeerd. Ik kan u wel alvast vertellen dat we wat dieper willen ingaan op ons groene beleid op het gebied van buiten spelen en risicovol spelen.


Letty