Ouderportaal

We gaan weer starten!

We gaan weer starten!

Beste ouders, verzorgers en kinderen,


Maandag 30-08 om half 9 gaan de deuren van IKC VanKampen onderwijs weer open.
Middels dit bericht wat belangrijke eerste informatie:


Halen en brengen
Minister Slob heeft ons laten weten dat het OMT vast houdt aan de Corona maatregelen voor het primair onderwijs. De regels rondom de maatregelen zoals deze voor de vakantie zijn opgesteld blijven ook nu van kracht. Ouders zijn alleen welkom in de school als zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. Dit betekent voor ons dat we hebben moeten besluiten dat ouders van cluster 1/2 nog niet welkom zijn in het gebouw. Voor ons allemaal (kinderen, ouders en perosoneel) een teleurstelling.
Het team heeft besloten dat we een uitzondering willen maken voor ouders van de Peuterspeelzaal en voor ouders van de kinderen die vier jaar zijn geworden en hun eerste dag naar school gaan. Bij ons zijn dat alleen ouders van de instroomgroep.
Bent u ouder van een kind op de PSZ (peuterspeelzaal), dan bent u alle dagen (met 1 ouder per kind) welkom in het gebouw om uw kind te brengen. Bij de instroom zal dat alleen de eerste schooldag zijn. U dient ten alle tijden afstand te houden op andere volwassenen.


Gouden weken
De eerste twee weken van het schooljaar gaan we nog niet meteen met alle lessen starten. We zetten eerst in op kennismaken en groepsvorming. Het is voor ons en de kinderen heel belangrijk om elkaar eerst goed te leren kennen. We zullen ook samen met de kinderen alle regels en routines doornemen.


Startgesprekken
In de week 6 tot 9 september zijn de startgespekken. Tijdens deze gesprekken horen wij graag van u welke verwachtingen u en uw kind hebben voor komend schooljaar en is er ruimte om bijzonderheden met de docenten te delen. Binnenkort volgt hiervoor een uitnodiging waarbij u zelf een geschikte tijd kun inplannen.


Informatieavond
Op 14-9-2021 is er 1 ouder per kind van harte uitgenodigd op de informatie avond van schooljaar 2021-2022. Op deze avond hoort u alle belangrijke algemene informatie m.b.t. het leerjaar van uw kind. U kunt denken aan inloggen Rapportfolio, de verlengde schooldag, BSO, lesmethodes, regels en routines en andere bijzonderheden. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Ook voor deze avond ontvangt u binnenkort een uitnodiging waarbij u zelf een geschikte tijd kunt inplannen.


Schoolpraat app
Van groot belang is het selecteren van de juiste groepen in de schoolpraat app. In de app waarin u dit bericht leest ziet u rechtsboven in de hoek een plaatje van een wieltje. Klik deze aan en selecteer de groep van uw kind(eren). Het wachtwoord van de app is: vankampen


Zonder deze juiste instelling zult u bovenstaande uitnodigingen niet ontvangen. Ook mist u dan alle groepsinformatie die u als ouder nodig heeft. Lukt het u niet om de juiste instellingen te vinden? De medewerkers helpen u graag!Het directie team


Zoals jullie in de formatie hebben gezien, hebben wij vanaf dit schooljaar een nieuwe teamleider onderwijs. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen rondom de dagelijkse gang van zaken. U kunt haar bereiken via het e-mail adres c.sarris@ikcvankampen.nl .


Tot maandag, Danielle