Ouderportaal

Nationaal Onderwijs Plan (NPO)

Nationaal Onderwijs Plan (NPO)

Beste ouders/verzorgers,


De afgelopen weken stond het nieuws er vol mee. Vanuit de overheid krijgen alle scholen geld om de “Corona-achterstanden” beter te kunnen wegwerken.


De overheid komt niet zomaar met dit geld over de brug. Als Stichting en als IKC hebben we daar het één en ander voor moeten doen.


In mei 2021 zijn we als IKC begonnen met het maken van een schoolscan. De schoolscan geeft ons zicht op doelen waar we de komende jaren in zullen moeten investeren. In juni hebben we met het hele team gekeken naar interventies om onze doelen te behalen.‚Äč We hebben onze plannen gedeeld met het bestuur van Un1ek en met de IKC-raad. De plannen bleken goed onderbouwd en haalbaar. Hiermee zal het IKC de komende 3 jaar vanuit de overheid de beschikking krijgen over extra financiële middelen.


In overleg met de IKC-raad wil ik u graag enkele voorbeelden geven van enkele investeringen vanuit deze NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden.
  • Extra ondersteunend personeel (bijvoorbeeld inzet juf Iris)

  • Extra ondersteunende leermiddelen

  • Realisatie Talentklas

  • Inzet gastdocenten

  • Extra uren coaching voor leerkrachten

  • Extra gelden voor opleiden personeel

  • Extra gelden voor afsluiten ICT-licenties die ondersteunen aan ons onderwijs


Danielle Clausing