Ouderportaal

Wijzigingen Kinderopvangprotocol corona

Wijzigingen Kinderopvangprotocol corona

Beste ouders, verzorgers.


Op vrijdag 18 juni heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan per 26-6 in. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.


De belangrijkste wijzigingen in het Protocol Kinderopvang & corona op een rij:



 • De cohortering of indeling in bubbels komt te vervallen. Deze maatregel was er om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken. Daarmee werd de kans op de verspreiding van het coronavirus verkleind.

 • De contactbeperkingen worden opgeheven. Dit betekent dat ouders en externen onder voorwaarden weer de locatie mogen betreden. Wel geldt hierbij dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand moeten blijven houden. (Voor ons betekent dit dat u bij de HEDO met maximaal 3 ouders in de hal uw kind brengt en haalt. Bij de BSO mag u buiten op uw kind wachten, omdat de hal te klein is voor meer dan 1 volwassene.)

 • Voor volwassenen en kinderen geldt dat zij bij quarantaine uit oranje/rood gebied na 5 dagen een test kunnen doen. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij na de 5e dag uit quarantaine.


Voor volwassenen geldt een quarantaineplicht bij thuiskomst uit een zeer hoogrisicogebied. Kinderen tot 12 jaar zijn uitgezonderd van deze quarantaineplicht. Voor kinderen geldt ook voor terugkomst uit deze gebieden wel het dringende advies om in quarantaine te gaan.


Bij een besmetting op de locatie hoeft de houder aan de ouder(s) geen toestemming meer te vragen om (persoonlijke) gegevens door te geven aan de GGD om het bron- en contactonderzoek uit te laten voeren. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (artikel 26). Gegevens die worden doorgegeven:




  • Het telefoonnummer en/of emailadres van de ouder/verzorger van het kind;

  • of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst);

  • in welke groep het kind zat;

  • of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.



U kunt wel vooraf aan de opvangorganisatie laten weten dat u bezwaar hebt tegen het doorgeven van de gegevens. In dat geval mogen wij die gegevens niet doorgeven aan de GGD. Let op: in dat geval kan de GGD het bron- en contactonderzoek niet goed uitvoeren. Dat vergroot de kans op verspreiding van het coronavirus.


Mocht u bezwaar hebben tegen het doorgeven van bovenstaande gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken door mij een mailtje te sturen waarin u dit aangeeft. Mijn email adres is: l.vanwesterlaak@ikcvankampen.nl