Ouderportaal

Onderwijs: Flexibele vakantie 2021-2022

Onderwijs: Flexibele vakantie 2021-2022

Beste ouders/verzorgers,


Op 13-06-2021 hebben wij de aanvraag voor flexibele vakanties in schooljaar 2021-2022 gesloten. Het is nu niet meer mogelijk een aanvraag te doen.


Het aantal aanvragen is lager dan normaal. Ondanks dat zijn er wel voldoende aanvragen binnengekomen om komend schooljaar de flexibele vakanties weer vorm te geven.


Ouders die voor 13-06-2021 een aanvraag hebben gedaan mogen ervan uitgaan dat de aanvraag is goedgekeurd.


Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Wij hebben inmiddels het personeelsrooster op de kindaantallen aangepast.


Danielle Clausing