Ouderportaal

Afmelden BSO

Afmelden BSO


Beste ouders/verzorgers,


Wij willen u graag nogmaals vragen om uw kind via KindPlanner af te melden. Zowel voor de voorschoolse opvang als voor de naschoolse opvang! Het komt nog vaak voor dat de kinderen naar huis gaan of worden opgehaald en wij daar niet van op de hoogte zijn.


Letty en Team BSO VanKampen