Programmeer onder schooltijd

Naar voorgaande pagina

Programmeerlessen onder schooltijd

In onze visie zouden kinderen die van de VanKampen afkomen de basisvaardigheden van programmeren moeten beheersen. Dit past uitstekend binnen onze visie op onderwijs en vormt, samen met de andere centrale vaardigheden, een uitgebalanceerde voorbereiding op de toekomst.

Programmeren met kinderen mag, op dit moment, niet verwacht worden van onze eigen leerkrachten. Het betreft hier een specifieke vaardigheid die ingekocht moet worden. Het eenmansbedrijf Educaris heeft een doorgaande lijn programmeren met Scratch opgezet die op dit moment op enkele scholen in Rotterdam met succes wordt ingezet.

Doelen van het project:

  • Jonge kinderen de kans geven hun digitale talenten te ontdekken en uit te bouwen. We vergroten zo de kans dat ze deze talenten later benutten in een baan in de i(c)t.
  • Kinderen meer leren over de ‘achterkant’ van apparaten die ze goed kennen, zoals de iPad, smartphone en computer. Tijdens de lessen ontdekken ze dat wat op het scherm verschijnt, door mensen uitgedacht en gecreëerd is. Ze blijken er bovendien zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Naast consumenten, worden ze zo ook actieve producenten van hun eigen technische creaties.
  • Het creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.