Doelgroeppeuters

Doelgroeppeuters

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE incidatie af. Het gaat om:

  • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuterspeelzaal op vier vaste dagdelen per week. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.