Profiel

Profiel

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij. Scholen en opvang hebben de taak om hier op in te spelen. De Van Kampenschool, KC de Hobbit, PSZ De Zeepbel en BSO Valerius hebben daarom besloten per 01-01-2016 als één kindcentrum verder te gaan onder de naam ‘IKC VanKampen’.

Ons doel

In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, sociaal en bewust van zichzelf en de omgeving. Het kind beheerst de gewenste kennis en gebruikt deze om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Profiel

Om onze rol duidelijk te maken hebben we er voor gekozen om de term ‘ontdek natuur en techniek’ te hanteren. Naast de ‘gewone’ verzorging van opvang en onderwijs dagen we kinderen uit om het ‘waarom’ te ontdekken. We dagen kinderen uit om niet alles te zien als een vanzelfsprekendheid. We leren kinderen de oorsprong en het nut van bloemen, voedingsmiddelen en technische principes. Onze kinderen weten hoe bloemen en groenten groeien en welke technische principes er achter gebruiksvoorwerpen zitten. Ook leren de kinderen de noodzaak van duurzaamheid en hun eigen rol hierin.

Hoe ziet u dit terug op de locaties?

Zowel in opvang als onderwijs ziet u dit terug in de schoolcultuur en de inrichting van de gebouwen. We bieden binnen de groepen de mogelijkheid tot klas/groep overstijgend leren. We dagen kinderen uit om zelf oplossingen te vinden voor vragen en problemen. We stimuleren dat kinderen van en met elkaar leren en we bieden een flexibele organisatie aan, waarin samenwerken en doorstromen binnen onderwijsklassen vanzelfsprekend is.

In de inrichting ziet u dit terug in de groene tuin bij de opvang en op het groene schoolplein bij de onderbouw van het onderwijs. Ontdekhoeken in alle gebouwen, tentoonstellingen van het werk van kinderen, samenwerken met bedrijven en partners met specifieke expertise en voldoende actuele (ICT)materialen om kennis op te zoeken.

Onze belofte

Als uw kind na groep acht IKC VanKampen verlaat is hij/zij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn omgeving. Hij heeft (zelf)vertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten.