Downloads

VK-jaarplan-A1-v1

Inspectierapport onderwijs inspectierapport
Pedagogisch werkplan pedagogisch werkplan IKC VanKampen per 01-01-2020
Handleiding Kindplanner handleiding ouderapp kindplanner
IKC ontwikkelingen 0. leidraad door innovaties

1.0 businnessplan definitieve opzet

1.1 behoeftepeiling UN1EK onderwijsinnovaties

1.2 UN1EK onderzoek – Lessen voor Later

1.3 Handreiking Flexibilisering onderwijstijden_concept4

1.4 IKC_Het_Voorbeeld

1.5 Formatieberekening IKC VanKampen v2

1.6 œ_OnderwijsvanAnaarBeterNEW

1.7 Thema werken in kindcentra

1.8 Presentatie onderwijsvernieuwing

2.0 fasen schoolontwikkeling

2.1ouderenquete n.a.v. presentatie 19 september 2017

2.2 uitwerking ouderenquete n.a.v. bijeenkomst 19 september

2.3 Conclusies n.a.v. ouderenquete en bijeenkomst

3.0 draaiboek

3.1 voor- en nadelen huisvesting bij clusters

3.2 werken in clusters op een rij

4.1 365 DAGEN SCHOOL IKC VAN KAMPEN voor accountant

4.2 instemmingsverklaring 5 gelijke dagenmodel en flexibilisering vakanties

5.0 aanpassingen zorg binnen nieuwe structuur

5.1 20180116 Veranderboom preventieve zorg van Kampen

5.2 Quick Scan Van Kampen publieke monitor

5.3 toetsen bij IKC VanKampen

6.0 inspiratieochtend draaiboek

6.1 uitwerking studiedag 21-08-2017

7.1 eerste opzet plannen instructiemomenten cluster 6-7 studiedag 7-6-18

7.2 Rooster 2018-2019 gr. 4-5 en 6-7

7.3 Excelsheet voor noteren vakanties en verlengde schooldag

7.4 Dagrooster IKC VanKampen v2

7.5 uitwerking uitvraag aan ouders voor planning

7.6 declaratieformulieren verlengde schooldag

7.7 plannen instructiemomenten 18-19

8.1 memocvbinvoeringleraarondersteuner24042017

8.2 Leaflet – PDV – Leraarondersteuner

8.3 leraarondersteunerconcept190417

8.4 20131120 Functiebeschrijving Combimedewerker Sterrenschool (nieuw)

8.5 Algemene Voorwaarden LTP

8.6 Annuleringsvoorwaarden Assessments

8.7 uitwerking notitie leerkrachtondersteuner

8.8 berekeningen werkuren combinatiemedewerkers

9.1 moviepic

9.2 Voice-over-IKC_VanKampen_v1

9.3 Storyboard IKC van Kampen 6 maart

10.1 uitwerking brainstorm groepen 1-2

10.2 uitwerking brainstorm cluster groep 3

10.3 uitwerking brainstorm groepen 4-5

10.4 Cluster 6-7 uitwerking studiedag 7-6-18

10.5 Cluster 6-7 uitleg werken in cluster bij presentatie

10.6 uitwerking brainstorm cluster groep 8

11.0 Onderzoek rapportfolio voor publicatie

11.1 uitwerking teamvergadering 11-10-2017

11.2 MijnRapportfolio Screenshots

11.3 Leerlijn rekenen, 2018-2019

11.4 eenvoudige leerlijn

11.5 ouderbijeenkomst-16-januari uitkomst mentimeter rapport 11.6 evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari 12.2 Handout-om-de-te-delen-Kindontwikkelplan-voorbeeld

12.3 Handout-om-te-delen-Toetsen-bij-Mondomijn

12.4 Kijkwijzer-werkvloer-Mondomijn-

12.5 Leerlijn_Boekje_Engels_DEF_LR

12.6 Leerlijn_Boekje_Nederlands_DEF_LR

12.7 Leerlijn_Boekje-kunstzinnige_orientatie_DEF_LR

12.8 Mondomijn_Leerlijnboekje_bewegingsonderwijs_DEF_LR 12.9 Mondomijn_Leerlijnboekje_orientatie_DEF_LR

12.10 Mondomijngids-2017-2018

13.0 presentatie businesscase

13.1 presentatie businesscase voor externen

13.2 presentatie inspiratiedag

13.3 presentatie ouderbijeenkomst 1, september 2017

13.4 presentatie servicebureau

13.5 presentatie studiedag 14-11-2017 aan team

13.6 presentatie CMT

13.7 presentatie raad van toezicht

13.8 presentatie tweede ouderbijeenkomst

13.9 presentatie teambijeenkomst 24-01-2018

13.10 presentatie studiedag Samenwerkingsverband

13.11 presentatie ouderbijeenkomst 19 juni

13.12 presentatie schooljaar 18-19 cluster 1-2

13.13 presentatie schooljaar 18-19 cluster 3

13.14 presentatie schooljaar 18-19 cluster 4-5

13.15 presentatie schooljaar 18-19 cluster 6-7

13.16 presentatie schooljaar 18-19 cluster 8

190212 – Kenmerken IKC’s-Kohnstamm

presentatie evaluatie eerste schooljaar 2019-2020

Minimaregelingen gemeente Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_NIET_KLANT (1)
Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_KLANT
Formulierenbrigade info
Overkoepelende organisatie: Jaarverslag Un1ek 2015
Informatiegids VK_Infogids2020_A4-3 definitief
Activiteitenkalender VK_Kalender2020_A4-3
Uitgangspunten: Visie, missie en profiel

beleid inschrijven en leerlingstop

beleid huiswerk

Ondersteuningsprofiel 18-21

beleid VSD voor ouders

Flexibele organisatie: Flexibele organisatie in de onderbouw

beleid flexibele vakanties

Klachtenregeling: Klachtenregeling UN1EK onderwijs
 Verlof: Formulier-verlof-aanvraag-LP
 Schoolplan: VK-schoolplan-A1-v1

VK-jaarplan-A1-v1

 Veiligheidsbeleid: 4-1-14-veiligheidsbeleid-ikc
 Medicijnverklaring:  3-1-8-onderwijs-medicijnverklaring-ouders-verzorgers
Inspectierapporten 20200311 definitief rapport JO KDV IKC VanKampen

20200303 definitief rapport JO BSO IKC VanKampen, Curacaolaan

20191106 definitief rapport JO KDV Peuterspeelzaal Van Kampen

20191105 definitief rapport NO BSO IKC Van Kampen BSO Paterstraat

20190827 definitief rapport JO BSO IKC VanKampen

20190806 definitief rapport JO BSO IKC Van Kampen BSO Paterstraat

20190802 definitief rapport JO KDV IKC VanKampen

20190131 definitief rapport JO BSO IKC VanKampen

20180710 definitief rapport JO KDV IKC VanKampen

20180710 definitief rapport ONR KDV Peuterspeelzaal Van Kampen

Inspectierapport_ID250788_20-12-17 registratie peuterspeelzaal

20170926 definitief rapport JO KDV Peuterspeelzaal VanKampen

20170330 definitief rapport ONR BSO IKC VanKampen

20170330 definitief rapport ONR KDV Peuterspeelzaal VanKampen

Jaarverslag jaarverslag ikc 2019-2020