Brieven voor ouders

Brieven voor ouders

Omdat wij u zo direct mogelijk op de hoogte willen houden van alles dat er speelt op het kindcentrum gaat het grootste gedeelte van de communicatie digitaal. U kunt alle brieven hieronder downloaden en nalezen.

nieuwe functie Misja van Herp ouders IKC Van Kampen

20201208 verkorte notulen

presentatie voortgezet onderwijs voor groep 7 ouders 2020-2021

personele knelpunten berichtgeving naar ouders 16-11-2020

thuiswerken herfst

verantwoording 2019-2020 aan ouders

uitputting begroting ouderraad 2019 2020

3.2 Speelplek 1 – Bovenaanzicht

3.3 Speelplek 1 – Flyer

3.4 Speelplek 3 – Flyer

3.5 Speelplek 2 – Bovenaanzicht

3.6 Speelplek 2 – Flyer

verantwoording financien

formatie 2020-2021 en toelichting voor ouders

afscheid groep 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone2  google_play2 app_store2