Natuurlessen onder schooltijd

Naar voorgaande pagina

Natuurlessen onder schooltijd

In onze visie zouden kinderen die van de VanKampen afkomen kennis van, en respect voor, de natuur moeten hebben. De kinderen zijn zich bewust van hun eigen carbon footprint en handelen hier naar. Dit past uitstekend binnen onze visie op onderwijs en vormt, samen met de andere centrale vaardigheden, een uitgebalanceerde voorbereiding op de toekomst.

Expertise op natuuronderwijs met kinderen mag, op dit moment, niet verwacht worden van onze eigen leerkrachten. Het betreft hier een specifieke vaardigheid die ingekocht moet worden. Het bedrijf ‘de snoepjestuin’ heeft met succes al enkele groene plekken aangelegd en begeleid. O.a het voedselbos is van hun hand.  Op de VanKampen wordt een koppeling gemaakt tussen het leren onder schooltijd en het naschools aanbod.

Doelen

  • De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • De leerlingen leren met zorg om te gaan met de natuur.