Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig  hebben. Volgens de Wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs.

Dat blijft, maar wat verandert er?

Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dit houd in dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld,  eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedures meer te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven.  Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien via deze link.