Ouderbijdrage en klasexcursies

Naar voorgaande pagina

Ouderbijdragen en klasexcursies

Wat wordt er van u gevraagd om over te maken?

€ 57,50 op rek.nummer NL 70 ABNA 0403 7354 16 t.n.v. Un1ek Onderwijs
Onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

Het bedrag van €57,50 is uit te splitsen in drie afzonderlijke bedragen:

-€ 27,50 ouderbijdrage
Van dit bedrag worden een heleboel activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Denk hierbij aan sinterklaas, Pasen, sportdag etc.

-€ 25,- klasexcursie (voorheen schoolreis)
Dit is geen schoolbrede activiteit, maar per leerjaar zal een passende activiteit gezocht worden. Een activiteit die past bij de leerstof van dat jaar of die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het gaat om één grote activiteit (of twee kleinere) waarbij het volledige bedrag van €25,- gebruikt zal worden. Per leerjaar krijgt u tijdig te horen waar de kinderen naar toe gaan en welke begeleiding er nodig is.

-€ 5,- zending
Deze bijdrage wordt gebruikt voor het geadopteerde PLAN kind en een keer per jaar wordt een goed doel bepaald.

Geen van de bijdrages is verplicht. Kinderen zullen niet worden uitgesloten van activiteiten als de bijdrage niet wordt voldaan. Wij hopen dat iedereen de vfrijwillige bijdrage zal overmaken zodat we mooie dingen kunnen organiseren voor de kinderen!

Misja van Herp
(directeur)
Tel. 010 – 435 66 96
m.vanherp@vankampenschool.nl

De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die goedgekeurd wordt door de MR en de directie. Doel van de ouderbijdrage is het financieren van activiteiten die anders niet georganiseerd zouden kunnen worden. Het volledige bedrag van de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten vóór of mét kinderen. Jaarlijks wordt een klein bedrag gespaard om eens per paar jaar een grote uitgave te kunnen doen. Denk hierbij aan nieuwe sporttenues, een klimtoestel op het plein, etc.
Voorbeelden van uitgaven vanuit de ouderbijdrage zijn:

Feesten
 • Kinderboekenweek, lespakket en nieuw boek per klas
 • Dag van de duurzaamheid, kleinigheid voor de kinderen
 • 5 december, geschenken, lekkers en een kleinigheid voor vrijwilligers
 • Kerst, alles omtrent de viering
 • Pasen, huur kerk en algemene boodschappen ontbijt
 • Sport en speltoernooien, iets te eten en drinken
Activiteiten
 • Kangoeroewedstrijd, voor kinderen die dit niet kunnen betalen
 • Afscheid groep 8, musical of filmkosten
 • Projecten, een groot of meerdere kleine projectkosten
 • Natuurdag, aanschaf kleine natuurmaterialen (is nieuw)
 • Techniekdag, aanschaf verbruiksmateriaal als batterijen, etc.
 • Bouwspeelplaats, kaartjes voor alle kinderen van de bovenbouw
 • Moederdag, klein bedrag per kind voor materiaal
 • Vaderdag, klein bedrag per kind voor materiaal
 • Warme truiendag, iets te eten en drinken
Diverse
 • Lief en leed, kaartje/bloemetje naar zieke kinderen en ouders
 • Versiering, aanschaf en vervanging
 • Abonnement voor de ouderraadouders
 • Kleine kas groepen, bedrag per klas voor de aanschaf van kleine materialen en andere kosten die niet onder schoolbudget mogen vallen.

 

Zoals u ziet wordt er geen geld verspild. De volledige begroting met de bijbehorende cijfers is in te zien bij de directie.