Onze belofte

Onze belofte

“In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, sociaal en bewust van zichzelf en de omgeving. Het kind beheerst de gewenste kennis en gebruikt deze om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.”

Een kind van IKC van Kampen vraagt elke dag thuis “Mama, mag ik morgen weer?”.

Als een kind ons IKC verlaat is hij/zij in staat, op het eigen niveau,  de eigen ontwikkeling te verwoorden en bij te stellen. Hij bezit vaardigheden om de eigen resultaten en het handelen te analyseren en te duiden. Bij het stellen van nieuwe doelen ziet hij zijn eigen rol als waardevol, maar weet ook dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. Anderen zijn een aanvulling op de eigen kwaliteiten.

Hij is zich bewust van zijn eigen carbon footprint[1] en weet hoe hij bij kan dragen aan een beter milieu. De eigen identiteit is in ontwikkeling en hij heeft handvatten om voor zichzelf antwoorden te zoeken op identiteitsvraagstukken.

Hij is vertrouwd met het werken met technische basisprincipes en begrijpt de mogelijkheden die techniek biedt.

Hij is gewend, en in staat, om uit teksten en gesprekken hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het taalniveau is zo ontwikkeld dat vanuit de basiswoordenschat en middels creatief denken hij zelf nieuwe woorden tot zich neemt en in de context kan plaatsen. De kinderen beschikken over een goed ontwikkelende onderzoekende houding. De tweede taal, het Engels, wordt gezien als noodzakelijk en wordt toegepast in het raadplegen van bronnen.

Kortom; als een kind ons IKC verlaat is hij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn omgeving. Hij heeft zelfvertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten.

[1] Bewustwording van de milieu-impact door het eigen consumptiegedrag