Natuur en techniek

Natuur en techniek

Op IKC VanKampen hebben we een prominente plek in het lesprogramma gereserveerd voor natuur en techniek. Het prominente doel voor de activiteiten die we hierbinnen organiseren is dat de kinderen zich gaan interesseren voor het zelf ontdekken. We willen dat kinderen de volgende stappen doorlopen: verwondering, belangstelling en onderzoekende attitude.

Natuur:
Op de locaties Curacaolaan en Paterstraat is het plein een volledige groene plek. Hier brengen we kinderen in aanraking met natuur, milieuvraagstukken, groeien en bloeien en de cyclus van het leven. De pleinen hebben een plaats binnen het onderwijs dat gegeven wordt in de klassen. Natuuronderwijs wordt gegeven met de methode Naut, maar ook daadwerkelijk buiten met echte materialen. Experimenteren, zelf zaaien en oogsten, verzorgen van dieren en onderhouden van het groen wordt aangeboden door de pedagogisch medewerkers, de  leerkrachten en een externe professional.

Techniek:
Door het hele kindcentrum heen, met de nadruk in de bovenbouwgroepen 5 t/m 8, wordt techniekonderwijs aangeboden. Dit gaat veel verder dan het standaard curriculum. We organiseren techniek(mid)dagen door het jaar heen, gaan met de kinderen naar de bouwspeelplaats, gebruiken robotica en hebben programmeren een vaste plek gegeven in ons lesprogramma. In de groepen 6 t/m 8 wordt kinderen geleerd hoe ze zelf kunnen programmeren. We doen dit met het programma Scratch dat we aansturen met raspberry pi’s. Kinderen leren in groep 6 de basisvaardigheden van programmeren, in groep 7 breiden we dit uit met het via Scratch aansturen van robots en in groep 8 maken we een koppeling naar digitale netwerken en toepassingen van programmeren in het dagelijks leven. Het techniekonderwijs is jaarlijks in ontwikkeling. We kunnen nooit de techniekontwikkelingen bijhouden, maar we kunnen er wel zorg voor dragen dat we de kinderen voorbereiden met diverse vaardigheden op een onbekende toekomst.