Ander onderwijssysteem

IKC VanKampen heeft een onderwijssysteem dat niet te vergelijken is met dat op andere scholen. Op onze website is een animatie te bekijken die een eerste indruk geeft van wat kunt zien op ons IKC.

Flexibele onderbouw

Meer dan vroeger houden we rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Een leeftijdsverschil van 6 maanden in de periode dat een leerling in de onderbouw zit, geeft meestal ook een ontwikkelingsverschil. Daarom hebben we de organisatie van de onderbouw aangepast.

Alle kleuters beginnen in onze instroomgroep. In deze groep ligt de nadruk op de pedagogische veiligheid, regels en routines. Hoelang een leerling in deze groep blijft, is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen kunnen daarom op verschillende momenten doorschuiven. Het gebeurt alleen als dit blijkt uit o.a. observaties en leerresultaten. Zo kunnen leerlingen gedurende de onderbouwperiode maximaal 1 jaar versnellen of maximaal 1 jaar vertragen. Leerlingen stromen door om hen meer leertijd, of verbreding en verdieping te bieden, zodat zij beter voorbereid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het programma.

Vanaf groep 3

In groep 3 wordt groepsdoorbroken gewerkt. De kinderen hebben 3 leerkrachten die elk op andere niveaus instructies geven. De kinderen worden door de docenten ingedeeld bij deze instructies. Instructies zijn zo op basis van leerbehoeftes en niet op basis van een vast rooster binnen één klas/lokaal.

Vanaf groep 4 werken we in cluster. Er is een cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8 (waar we het voortgezet onderwijs proberen te koppelen In een 10-14 setting).
Een cluster bestaat uit totaal 105 kinderen binnen die 2 leerjaren. De kinderen krijgen hun instructies/lessen van een vakdocent. Er zijn voor alle vakken specialisten die een hele ochtend hun vak geven. Kinderen komen in een ochtend meerdere docenten tegen. Elk kind heeft een vaste mentor die hij elke dag ziet en waar hij samen de lessen mee plant. Deze mentor monitort ook het welbevinden van de leerlingen en is het aanspreekpunt voor ouders. Vanaf cluster 6/7 plannen leerlingen samen met hun mentor ook de volgorde van de instructies.

De kinderen werken vanaf groep 4 bij de vakken spelling en rekenen op een tablet van school (een Snappet). Deze digitale verwerking geeft ons de mogelijkheid om alle kinderen goed te kunnen volgen en veel meer variatie in aanbod en leerbehoefte te genereren En het onderwijs aan te passen op individuele leerbehoeftes

In de middagen gaan alle tablets aan de kant en werken we thematisch. In deze thema’s komen alle WO vakken en Engels aan bod. Thema’s duren 6 weken en alle lessen sluiten hierop aan. Bij het werken in deze thema’s wordt ook samengewerkt met opvang. Zowel de peuterspeelzaal als de BSO werken met dezelfde thema’s.

Door deze hele manier van werken is het niet passend meer om cijfers te geven. Als je op je eigen leerlijn werkt zegt een cijfer niet veel meer. Dat is namelijk uitgaan van een gemiddelde. Wij werken voor alle kinderen met een digitaal rapportfolio waarbij we elke dag de beheersing van een leerdoel laten zien aan kind en ouders. We werken met de termen ‘aanvang’, ‘ontwikkeling’ en ‘beheersing’.

Organisatie

Om de tijden beter aan te laten sluiten bij de manier van werken hebben we en 5-gelijke dagenmodel. De kinderen komen alle dagen tot 14.15 uur naar school. We kunnen door onze manier van werken 3 vakantieweken flexibiliseren. In de herfst-, voorjaar en meivakantie is de school gewoon open. U bepaalt zelf of u dze vakantie op dat moment opneemt of een ander moment in het schooljaar. Zie deze link voor de totale uitleg en spelregels. (Door Corona zijn de flexibele vakanties schooljaar 2020-2021 niet mogeljk)