Technieklessen onder schooltijd

Naar voorgaande pagina

Technieklessen onder schooltijd

In onze visie zouden kinderen die van de VanKampen afkomen de basisvaardigheden van programmeren moeten beheersen. Dit past uitstekend binnen onze visie op onderwijs en vormt, samen met de andere centrale vaardigheden, een uitgebalanceerde voorbereiding op de toekomst.

Naast de visie zien we steeds meer de noodzaak om dit initiatief te starten. Dat is dat wie het verband kan leggen tussen technologie en haar toepasbaarheid voor toekomst waarschijnlijk een betere kans heeft op een baan. Er is een groeiend tekort aan technisch geschoold personeel, terwijl deskundigen voorspellen dat de technologiesector in 2030 met ruim 30% zal zijn gegroeid.

Zo trok Google in 2014 maar liefst 50 miljoen dollar uit om meer vrouwen aan het coderen te krijgen. Hiervoor hebben ze een speciaal programma opgezet, made with code.

Programmeren met kinderen mag, op dit moment, niet verwacht worden van onze eigen leerkrachten. Het betreft hier een specifieke vaardigheid die ingekocht moet worden. Het eenmansbedrijf Educaris heeft een doorgaande lijn programmeren met Scratch opgezet die op dit moment op enkele scholen in Rotterdam met succes wordt ingezet.

Doelen van het project:

  • Jonge kinderen de kans geven hun digitale talenten te ontdekken en uit te bouwen. We vergroten zo de kans dat ze deze talenten later benutten in een baan in de i(c)t.
  • Kinderen meer leren over de ‘achterkant’ van apparaten die ze goed kennen, zoals de iPad, smartphone en computer. Tijdens de lessen ontdekken ze dat wat op het scherm verschijnt, door mensen uitgedacht en gecreëerd is. Ze blijken er bovendien zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Naast consumenten, worden ze zo ook actieve producenten van hun eigen technische creaties.
  • Het creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.

 

Doorgaande lijn van 2015 t/m 2019

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 Schooljaar 2018-2019
Groepen 8

7 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Groepen 8

7 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden toepassen door een simpele robot te programmeren met een raspberry pi in het programma Scratch

Groepen 8

7 lessen van 1,5 uur,

vaardigheden uitbreiden door programmeren complexere robots en uitbreiding van individuele interesse in andere computertalen

Groepen 8

7 lessen van 1,5 uur,

vaardigheden uitbreiden door programmeren complexere robots en uitbreiding van individuele interesse in andere computertalen

Groepen 7

6 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Groepen 7

6 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden toepassen door een simpele robot te programmeren met een raspberry pi in het programma Scratch

Groepen 7

6 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden toepassen door een simpele robot te programmeren met een raspberry pi in het programma Scratch

Groepen 7

6 lessen van 1,5 uur,

basisvaardigheden toepassen door een simpele robot te programmeren met een raspberry pi in het programma Scratch

Groepen 6

7 lessen van 1,5 uur, basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Groepen 6

7 lessen van 1,5 uur, basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Groepen 6

7 lessen van 1,5 uur, basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Groepen 6

7 lessen van 1,5 uur, basisvaardigheden Scratch opdoen met een raspberry pi en kennisname van werking digitale verbindingen

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Groepen 3 t/m 5

7 lessen van 1,5 uur

Codekinderen is een project uit de koker van Kennisnet en Mijn Kind Online. Het laat kinderen kennismaken met de basisprincipes van coderen. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals creatief en logisch denken, moeten kinderen inzicht geven in de ‘achterkant’ van de apparaten die ze elke dag gebruiken.

Groepen 3 t/m 5

7 lessen van 1,5 uur

Codekinderen is een project uit de koker van Kennisnet en Mijn Kind Online. Het laat kinderen kennismaken met de basisprincipes van coderen. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals creatief en logisch denken, moeten kinderen inzicht geven in de ‘achterkant’ van de apparaten die ze elke dag gebruiken.

Groep 1 en 2

7 lessen van 1,5 uur

Kinderen bouwen met WeDo en de Beebot spelenderwijs geprogrammeerde robots

 

Naast de investeringen voor de komende jaren zal onderzocht worden wat de haalbaarheid is van het zelf opleiden van de leerkrachten om de lessen in eigen beheer te geven. Schooljaar 2016-2017 zal de haalbaarheid onderzocht worden zodat schooljaar 2017-2018 gestart zou kunnen worden met nascholing binnen het reguliere nascholingsprogramma.