Samenwerking GAMMA

Sinds november 2015 zijn GAMMA Vlaardingen en IKC VanKampen een samenwerking aangegaan. Deze wordt het best zichtbaar op de ‘GAMMA Campus’. Dit is het buitentechnieklokaal aan de Paterstraat. De GAMMA helpt ons met materialen en expertise. Ook hebben we de mogelijkheid om één keer per jaar met de kinderen naar de zagerij te gaan. We willen met deze samenwerking de kinderen het belang voor techniek bijbrengen en activiteiten realiseren die we niet alleen zouden kunnen.