Samenwerking Blijdorp

Sinds november 2015 zijn we als IKC geadopteerd door aannemer Blijdorp Vlaardingen. Blijdorp is de aannemer die het schoolplein heeft gerealiseerd en tijdens de bouw de school een warm hart toe is gaan dragen. Door de adoptie (in samenwerking met Bouwend Nederland, de brancheorganisatie) hebben we altijd de mogelijkheid met kinderen naar een bouwplaats te gaan waar Blijdorp aan het werk is. Ook deze samenwerking draagt bij aan de bewustwording bij kinderen dat techniek leuk kan zijn en mooie resultaten kan opleveren.