Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren.  Samen met leeftijdsgenootjes leren de kinderen samen spelen, delen en worden zij gestimuleerd in hun ontwikkeling.  De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten van de startgroep. Zij stemmen samen de thema’s, waarmee gewerkt wordt, op elkaar af. Op deze manier creëren zij een doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Peuters bezoeken onze peuterspeelzaal op twee vaste koppeldagdelen per week. ‘Doelgroeppeuters’ met een VVE indicatie van het centrum voor jeugd en gezin komen vier keer per week.

Inschrijven gaat via de inschrijfbutton.

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  IKC VanKampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 – 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 – 435 66 98
  Noodlocatie: 06 – 37 38 73 22
  (beide niet bereikbaar onder schooltijd)