Downloads

Uitslag ouder-enquete 2017 diagrammen draagvlak
SWOT
communicatie
BSO wensen
vragen en opmerkingen
opmerkingen
IKC ontwikkelingen presentatie ouderbijeenkomst 19 juni

presentatie schooljaar 18-19 cluster 8

Cluster 6-7 uitleg werken in cluster bij presentatie

presentatie schooljaar 18-19 cluster 6-7

presentatie schooljaar 18-19 cluster 4-5

presentatie schooljaar 18-19 cluster 3

presentatie schooljaar 18-19 cluster 1-2

Onderzoek rapportfolio voor publicatie
presentatie ouderbijeenkomst 1, september 2017
ouderenquete n.a.v. presentatie 19 september 2017
Conclusies n.a.v. ouderenquete en bijeenkomst
draaiboek
Handreiking Flexibilisering onderwijstijden_concept4
œ_OnderwijsvanAnaarBeterNEW

Minimaregelingen gemeente Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_NIET_KLANT (1)
Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_KLANT
Formulierenbrigade info
jaarverslag ouderraad jaarverslag OR 2017-2018
jaarverslag IKC-raad jaarverslag MR 2016-2017
Overkoepelende organisatie: Jaarverslag Un1ek 2015
Informatiegids  VK-informatiegids 2017-2018-definitief
Activiteitenkalender  VK-kalender 2017-2018-definitief
Oudertevredenheid : Oudertevredenheidspeiling 2016
Conclusies en actieplan oudertevredenheidspeiling
Uitgangspunten: Visie, missie en profiel

beleid inschrijven en leerlingstop

Flexibele organisatie: Flexibele organisatie in de onderbouw
Handleiding fietscontrole: Eisen waaraan je fiets moet voldoen!
Klachtenregeling: Klachtenregeling UN1EK onderwijs
 Verlof: Aanvraag buitengewoon verlof
 Schoolplan: VK-schoolplan 2015-2019 def
 Veiligheidsbeleid: 4-1-14-veiligheidsbeleid-ikc
 Medicijnverklaring:  3-1-8-onderwijs-medicijnverklaring-ouders-verzorgers
Inspectierapporten 20180710 definitief rapport JO KDV IKC VanKampen

20180710 definitief rapport ONR KDV Peuterspeelzaal Van Kampen

Inspectierapport_ID250788_20-12-17 registratie peuterspeelzaal

20170926 definitief rapport JO KDV Peuterspeelzaal VanKampen

20170330 definitief rapport ONR BSO IKC VanKampen

20170330 definitief rapport ONR KDV Peuterspeelzaal VanKampen