Downloads

Uitslag ouder-enquete 2017 diagrammen draagvlak
SWOT
communicatie
BSO wensen
vragen en opmerkingen
opmerkingen
IKC ontwikkelingen presentatie ouderbijeenkomst 1, september 2017
ouderenquete n.a.v. presentatie 19 september 2017
Conclusies n.a.v. ouderenquete en bijeenkomst
draaiboek
Handreiking Flexibilisering onderwijstijden_concept4
œ_OnderwijsvanAnaarBeterNEW
Minimaregelingen gemeente Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_NIET_KLANT (1)
Aanvraagformulier_Minimaregeling_Vlaardingen_KLANT
Formulierenbrigade info
jaarverslag ouderraad Jaarverslag OR 2016-2017
jaarverslag IKC-raad jaarverslag MR 2016-2017
Overkoepelende organisatie: Jaarverslag Un1ek 2015
Informatiegids  VK-informatiegids 2017-2018-definitief
Activiteitenkalender  VK-kalender 2017-2018-definitief
Oudertevredenheid : Oudertevredenheidspeiling 2016
Conclusies en actieplan oudertevredenheidspeiling
Uitgangspunten: Visie, missie en profiel
Flexibele organisatie: Flexibele organisatie in de onderbouw
Medezeggenschapsraad: Jaarverslag MR 2015-2016
Handleiding fietscontrole: Eisen waaraan je fiets moet voldoen!
Krijg nou wat! Minimaregelingen Vlaardingen 2016
Klachtenregeling: Klachtenregeling UN1EK onderwijs
 Verlof: Aanvraag buitengewoon verlof
 Schoolplan: VK-schoolplan 2015-2019 def
 Veiligheidsbeleid: 4-1-14-veiligheidsbeleid-ikc
 Medicijnverklaring:  3-1-8-onderwijs-medicijnverklaring-ouders-verzorgers
Inspectierapporten 20170926 definitief rapport JO KDV Peuterspeelzaal VanKampen

20170330 definitief rapport ONR BSO IKC VanKampen

20170330 definitief rapport ONR KDV Peuterspeelzaal VanKampen