Brieven voor ouders

Brieven voor ouders

Omdat wij u zo direct mogelijk op de hoogte willen houden van alles dat er speelt op het kindcentrum gaat het grootste gedeelte van de communicatie digitaal. U kunt alle brieven hieronder downloaden en nalezen.

formatie en groepsverdeling voor ouders

uitwerking oudertevredenheidspeiling

uitleg romeinse cijfers Cito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone2  google_play2 app_store2