Brieven voor ouders

Brieven voor ouders

Omdat wij u zo direct mogelijk op de hoogte willen houden van alles dat er speelt op het kindcentrum gaat het grootste gedeelte van de communicatie digitaal. U kunt alle brieven hieronder downloaden en nalezen.

Notulen OR vergadering 8-11-18

Sinterklaas brief alle data 2018

presentatie voortgezet onderwijs 17-18

Presentatie algemene informatie cluster 8

flex 67

informatieavond cluster 4-5

Verslag van de informatie avond cluster 3_

180913 – Notulen OR_

Clinics sept_ okt 2018

ouderbijdrage 2018-2019 eerste herinnering

uitputting begroting 2017-2018

roosterwijzigingen hedo

ouderbijdrage 2018-2019

ukkies in beweging hockey

poster optreden 2018

groepsindeling 2018-2019 voor ouders

formatie 2018-2019 voor ouders

Wervingstekst ouderraad 2018

Toestemmingsformulier ouders voor foto en film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone2  google_play2 app_store2