Brieven voor ouders

Brieven voor ouders

Omdat wij u zo direct mogelijk op de hoogte willen houden van alles dat er speelt op het kindcentrum gaat het grootste gedeelte van de communicatie digitaal. U kunt alle brieven hieronder downloaden en nalezen.

Notulen OR 15-5

MQ_Scan_INFOBRIEF_OUDERS

MQ_Scan_Samenvatting_Privacy_Statement

DEF – meivakantieprogramma 2019

uitwerking oudertevredenheidspeiling

190309 – notulen OR vergadering IKC Van Kampen

Flyer Ukkies maart

Uitnodiging ouderkamer IKC Van Kampen

uitleg romeinse cijfers Cito

Voorjaarsvakantie activiteiten 2019_

ukkies in beweging februari

190110 – notulen OR vergadering IKC Van Kampen

ukkies in beweging januari

Copy of Clinics sept_ okt 2018

gebruik app extra informatie

Flyer-ruilen A4 (00000002)

FOR The NighTs toErnooi (2) (1)

Schaatslessen DVIJC_flyer

aantallen VSD en flexvakanties

Inloggen in MijnRapportfolio

rapportfolio verdiepende uitleg

Notulen OR vergadering 8-11-18

Sinterklaas brief alle data 2018

presentatie voortgezet onderwijs 17-18

Presentatie algemene informatie cluster 8

flex 67

informatieavond cluster 4-5

Verslag van de informatie avond cluster 3_

180913 – Notulen OR_

Clinics sept_ okt 2018

ouderbijdrage 2018-2019 eerste herinnering

uitputting begroting 2017-2018

roosterwijzigingen hedo

ouderbijdrage 2018-2019

ukkies in beweging hockey

poster optreden 2018

groepsindeling 2018-2019 voor ouders

formatie 2018-2019 voor ouders

Wervingstekst ouderraad 2018

Toestemmingsformulier ouders voor foto en film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone2  google_play2 app_store2