Brieven voor ouders

Brieven voor ouders

Omdat wij u zo direct mogelijk op de hoogte willen houden van alles dat er speelt op het kindcentrum gaat het grootste gedeelte van de communicatie digitaal. U kunt alle brieven hieronder downloaden en nalezen.

Vriendenboekje

uitvraag flexibele vakanties en verlengd dagarrangement

Flyer clinics maartapril

IEP brochure algemeen

ICE IEP Ouderbrochure

Flyer turnclinic maart2018

Topomania groep 6

presentatie voortgezet onderwijs voor groep 7 ouders

cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs

uitleg CITO LVS voor ouders

evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari

ouderbijeenkomst-16-januari uitkomst mentimeter rapport

presentatie tweede ouderbijeenkomst

Clinic korfbal en honkbal

staking onderwijs 12dec17

personele bezetting vanaf 01-01-2018

leerlingenraad rapport

enquete ouders gebruik maken van voorzieningen

artikel 2

artikel 1

enquete ouders gebruik maken van voorzieningen

Sinterklaas brief alle data 2017

verhuizing peuterspeelzaal

Vlaardingenflyer2017

presentatie voortgezet onderwijs 17-18

Leerlingprofielen voortgezet onderwijs

Kopie van Planning Schoolfotograaf

Ukkies in beweging kangoeroe korfbal

brief ouders – staking onderwijs 5okt17

begroting 2017_2018 ouderraad

eindafrekeningen schoolreisjes

ouderbijdrage 2017-2018

etui, map, agenda komend schooljaar

Brief dagje uit 2017

verdeling groepen 1-3 schooljaar 2017-2018

formatie voor ouders

naschools aanbod 2017-2018

inschrijvingen avondvierdaagse 2017

vrije dagen en vakanties 2017-2018

Flyer kies jouw sport

inschrijfbrief 2017 mei kies jouw sport

 

brief informatie haalbaarheidsonderzoeken

 

 

 

 

 

smartphone2  google_play2 app_store2