Hele dagopvang

Hele dagopvang

IKC VanKampen heeft drie ‘verticale’ groepen voor hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar: de Zonnestraaltjes, de Waterdruppels en de Regenboog. In de ‘Modderspetterkamer’ kunnen peuters in kleine groepjes ontdekken en beleven met leeftijd- en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

U kunt hele dagopvang afnemen van 07:30 tot 18:00 uur of halve dagopvang van 07:30 tot 13:00 uur of van 12:30 tot 18:00 uur.
*verlengde opvang vanaf 07:00 uur en/of tot 18:30 uur is mogelijk.

52-weken opvang

Opvang op vaste weekdagen, 52 weken per kalenderjaar.

49-weken opvang

Opvang op vaste weekdagen, met drie vrij opneembare weken vakantie per kalenderjaar; dit mogen drie losse weken door het jaar heen zijn. U geeft voor 1 januari of bij aanvang van de plaatsing aan of u gebruik wilt maken van het 49-weken opvangpakket. De gewenste vakantieweken geeft u minimaal twee maanden vooraf schriftelijk door aan de afdeling klantenservice per e-mail via plaatsing@un1ek.nl.

Flexibele opvang

Opvang op (minimaal twee) wisselende dagdelen per week. U geeft het gewenste opvangrooster minimaal drie weken vooruit schriftelijk door aan de afdeling klantenservice, per e-mail via plaatsing@un1ek.nl Aan de hand van uw rooster wordt in het kindcentrum bekeken in welke stamgroep uw kind wordt geplaatst. Een combinatie met hele of halve dagopvang op vaste dagen is mogelijk.

Direct inschrijven gaat via de inschrijfbutton.